Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
 
• Th�� du�c th�� thao Trung Qu��c co� li�ch s�� l�u da�i
• Cu�p Bo�ng �a� n�� th�� gi��i l��n th�� nh��t
• Trung Qu��c va� My� thi��t l��p quan h�� ngoa�i giao tro�n 30 n�m: Bo�ng r��---khi��n chu�ng ta xi�ch la�i g��n nhau
• Th�� thao Trung Qu��c l��n ���u ti�n ����c Gia�i ���ng ���i Lawrence
• Li�ch s�� v�� m�n bowling
• Li�ch s�� m�n H��c-c�y
• Li�ch s�� m�n b�i l��i
• Li�ch s�� �i��n kinh
• Li�ch s�� v�� m�n bo�ng n���c
• Li�ch s�� bo�ng b��u du�c
• Li�ch s�� v�� m�n ���u ki��m
• Li�ch s�� pha�t tri��n m�n Bi-a cu�a Trung Qu��c
• Li�ch s�� m�n bo�ng cha�y
• S�� pha�t tri��n m�n th�� thao c��u l�ng
• Li�ch s�� m�n khu�c c�n c��u
• Li�ch s�� m�n qu��n v��t
• Li�ch s�� bo�ng chuy��n
• Li�ch s�� Bo�ng ba�n
• Li�ch s�� bo�ng �a�
• Li�ch s�� m�n bo�ng r��
• M� ���c cu�a ���i quy��n Anh Trung Qu��c tr�� tha�nh hi��n th��c, ���t pha� "s�� kh�ng" v�� huy ch��ng va�ng �-lim-pi�ch
• L�u T���ng---v��n ���ng vi�n la�m n�n ky� ti�ch trong li�ch s�� la�ng th�� thao
• Nguy��n vo�ng l��n nh��t cu�a "Chu� be� c��m c��" L�m Ha�o
• 8 �a�i h��i th�� thao �-lim-pi�ch ma� n���c Trung Hoa m��i tham gia - III
• 8 �a�i h��i th�� thao �-lim-pi�ch ma� n���c Trung Hoa m��i tham gia - II
• 8 �a�i h��i th�� thao �-lim-pi�ch ma� N���c Trung Hoa m��i t��ng tham gia - I
• Dung Qu��c �oa�n---v��n ���ng vi�n Trung Qu��c ���u ti�n v� �i�ch
• Nh��ng hi�nh a�nh kinh �i��n th��p sa�ng �a�i l��a thi�ng trong ca�c L�� khai ma�c �a�i h��i Th�� thao �-lim-pi�ch?II?
• Nh��ng hi�nh a�nh kinh �i��n th��p sa�ng �a�i l��a thi�ng trong ca�c L�� khai ma�c �-lim-pi�ch
• Tin t��c ngoa�i l�� ta�i l�� khai ma�c �a�i h��i th�� thao Paralympic A-ten
• V��ng Nam - v��n ���ng vi�n bo�ng ba�n n��i ti��ng cu�a Trung Qu��c
• N�� v��n ���ng vi�n vi� �a�i nh��t trong li�ch s�� bo�ng ba�n Trung Qu��c---���ng A� Bi�nh
• Qua�ch Tinh Tinh�N�� hoa�ng nha�y c��u Trung Qu��c
• Phu�c Minh Ha�: V��n ���ng vi�n nha�y c��u n��i ti��ng th�� gi��i
• V��ng Nghi� Phu: V��n ���ng vi�n b��n su�ng n��i ti��ng cu�a Trung Qu��c
• Ly� Ninh---v��n ���ng vi�n TQ gia�nh ����c nhi��u huy ch��ng nh��t trong cu�ng m��t �a�i h��i th�� thao �-lim-pi�ch
• �a�i h��i th�� thao �-lim-pi�ch Xanh Lu-i n�m 1904: Th�� v��n h��i cu�a ng���i My�
• �a�i h��i th�� thao �-lim-pi�ch Pa-ri n�m 1900: m��t cu��c thi ���u "tan ra�"
• Nhi�n la�i �-lim-pi�ch: �a�i h��i th�� thao �-lim-pi�ch A-ten l��n th�� nh��t---m�� ra ky� nguy�n m��i cho �-lim-pi�ch hi��n �a�i
• Tinh th��n �-lim-pi�ch v���t qua bi�n gi��i qu��c gia
• Cha �e� cu�a phong tra�o th�� thao �-lim-pi�ch Coubertin "tro�ng nam khinh n��"
• Th�� v��n h��i bi� t��y chay va� Th�� v��n h��i th��ng ma�i ho�a co� doanh thu ���u ti�n
• Va�i ne�t v�� �a�i h��i Th�� thao D�n t��c Trung Qu��c
• B��c Kinh hoan ngh�nh ba�n be� kh��p n�m ch�u la�i sum ho�p v�� B��c Kinh
• "Cha�u Ly� Nguy��t �a� c�� vu� chu�ng t�i v��n l�n-pho�ng v��n ��ng Hoang Keng Xuan, Tr���ng �oa�n Th�� thao Pa-ra-lim-pi�ch Ma-lai-xi-a
• L�-g� th�� thao Pa-ra-lim-pi�ch B��c Kinh n�m 2008
• Linh v��t bi��u t���ng cu�a Pa-ra-lim-pi�ch B��c Kinh: B� phu�c La�c La�c (le le)
• Huy hi��u cu�a Pa-ra-lim-pi�ch B��c Kinh n�m 2008
• 16 nga�y: Th�� gi��i �a� la�m cho m��t d�n t��c c�� x�a mang theo ���c m� v��n xa h�n
• Chuy��n th�m �-lim-pi�ch cu�a nh��ng "la�o t���ng" th�� thao Nga
• Tre� em ���n t�� khu v��c bi� ���ng ���t ����c chia se� ni��m vui �-lim-pi�ch
• T�i va� ba�n, lu�n �� b�n nhau
• �oa�n Th�� thao I-r��c �a� v���t qua mu�n va�n tr��c tr�� ��� tham gia �-lim-pi�ch
• Ca�c Th�ng t��n xa� l��n t��p trung theo do�i Th�� v��n h��i B��c Kinh
• La�ng �-lim-pi�ch B��c Kinh: N�u b��t nguy�n t�� Trung Qu��c
• La�m cho th�� gi��i va� Trung Qu��c nga�y ca�ng ha�i hoa�
• B��c Kinh ng��ng hoa�t ���ng sa�n xu��t cu�a ca�c doanh nghi��p g�y � nhi��m nghi�m tro�ng trong th��i gian di��n ra �-lim-pi�ch
• Th�� v��n h��i bi�nh an, tra�ch nhi��m chung cu�a Trung Qu��c va� Th�� gi��i
• B��c Kinh t��ng b���c th��c hi��n nh��ng cam k��t khi xin ��ng cai �-lim-pi�ch
• �a�i s�� Nga ta�i Trung Qu��c: Th�� v��n h��i B��c Kinh se� la� nga�y h��i th�� thao cu�a toa�n th�� gi��i
• "Chu�ng t�i mong mu��n tham gia Th�� v��n h��i ��� ti�m hi��u Trung Qu��c"
• Th�� v��n h��i la� vu� �a�i giao l�u v�n hoa� gi��a Trung Hoa v��i Th�� gi��i
• Th�� v��n h��i se� khi��n th�� gi��i ca�ng hi��u Trung Qu��c h�n
• Chuy�n gia m�i tr���ng cu�a I-ta-li-a kh��ng �i�nh, vi��c cho r��ng ch��t l���ng kh�ng khi� �� Trung Qu��c ch�a ����c ca�i thi��n la� sai l��m
• B��c Kinh �a�m ba�o kh�ng ��� x��y ra sai so�t trong c�ng ta�c y t�� cho Th�� v��n h��i
• Ca�c c��a ha�ng va� si�u thi� l��n va� v��a xung quanh ca�c s�n nha� thi ���u Th�� v��n h��i B��c Kinh th��c hi��n ty� l�� ca�i ta�o c� s�� kh�ng ch���ng nga�i �a�t 90%
• Ca�c s�n nha� thi ���u Th�� v��n h��i B��c Kinh kh�ng bi� a�nh h���ng cu�a tr��n ���ng ���t ma�nh T�� Xuy�n
• L��a thi�ng �-lim-pi�ch ����c r���c l�n �i�nh Ch�-m� Lung-ma
• L��a thi�ng �-lim-pi�ch truy��n ��a ���c m� cu�a Trung Qu��c: Nhi��t ti�nh, t�� c���ng va� ha�i hoa�
• Hoa�t ���ng r���c �u��c la� s�� ki��n to l��n cu�a Trung Qu��c, Vi��t Nam no�i ri�ng va� th�� gi��i no�i chung
• Nh�n d�n Nh��t ba�o Trung Qu��c ��ng ba�i nhan ��� "Tra�i tim mo�i ng���i h���ng t��i L��a thi�ng Th�� v��n h��i"
• C�ng ta�c tru� bi� Th�� v��n h��i B��c Kinh khi��n mo�i ng���i ha�i lo�ng
• B��n nguy�n nh�n khi��n mo�i ng���i g��i g��m hy vo�ng va�o kinh t�� Trung Qu��c sau Th�� v��n h��i
• C�ng ta�c tru� bi� m�n �ua ng��a Th�� v��n h��i B��c Kinh ti��n tri��n thu��n l��i
• Ta�i sao cho�n nga�y 8-8 khai ma�c Th�� v��n h��i B��c Kinh
• Tr��ng Ngh�� M�u: Mong L�� khai ma�c Th�� v��n h��i se� mang la�i s�� kinh nga�c va� vui m��ng cho th�� gi��i
• ���i tuy��n nha�y c��u qu��c gia Trung Qu��c t�ng c���ng t��p luy��n v�� m��t t�m ly� chu��n bi� tham gia Th�� v��n h��i
• C�ng ta�c tru� bi� Th�� v��n h��i cu�a ca�c tr���ng �a�i ho�c va� cao ���ng
• Th�� gi��i sa�ng su�a cu�a Bi�nh A� L��
• Kh��i n���c tha�nh c�ng t�� ch��c thi ���u th�� nghi��m m�n b�i Th�� v��n h��i B��c Kinh
• Th�� v��n h��i B��c Kinh bu��c t�i pha�i ho�c ti��ng Anh
• C�ng vi��c ti�nh nguy��n vi�n khi��n em va� Th�� v��n h��i kh�ng co� khoa�ng ca�ch
• Mi�u Mi�u, m� ���c ����c trao huy ch��ng va�ng cho ch��c v� �i�ch Th�� v��n h��i
• Tr��n L��i L��i, Nha� v� �i�ch th�� gi��i m�n tr���t n���c ���u ti�n cu�a Trung Qu��c
• Anh Xi-d�n--Ca�nh sa�t gi�n gi�� hoa� bi�nh d�n t��c Ta�ng mong ���i �a�i di��n cho Trung Qu��c l��n th�� hai
• Tr���ng �ua ng��a Th�� v��n h��i B��c Kinh
• L�m Vi� Ninh, ��ng vi�n r���c �u��c Th�� v��n h��i t�� nha� v� �i�ch Th�� v��n h��i tr�� tha�nh nh�n vi�n phu�c vu� th�� du�c th�� thao qu��n chu�ng
• S�n thi ���u bo�ng chuy��n ba�i bi��n C�ng vi�n Tri��u D��ng B��c Kinh
• Trung t�m �ua thuy��n bu��m �-lim-pi�ch Thanh �a�o
• Nghi�n c��u khoa ho�c v��n ���ng h�� tr�� tuy��n thu� Trung Qu��c
• C�ng ta�c ba�o v�� an ninh �a�m ba�o Th�� v��n h��i B��c Kinh kh�ng xa�y ra s� xu��t
• Ca�c tuy��n thu� Trung Qu��c ti�ch c��c chu��n bi� tham gia Th�� v��n h��i B��c Kinh
• M��u thi��t k�� Huy ch��ng Th�� v��n h��i ng���i khuy��t t��t B��c Kinh cu�ng m��t tr���ng pha�i v��i m��u thi��t k�� huy ch��ng Th�� v��n h��i B��c Kinh
• Thi ���u "B��c Kinh may m��n"ti�ch lu�y kinh nghi��m quy� ba�u cho vi��c t�� ch��c Th�� v��n h��i B��c Kinh
• C�ng ta�c ti�nh nguy��n Th�� v��n h��i cu�a H��ng C�ng r��t co� ���c s��c
• Chu� ti�ch U�y ban Th�� v��n h��i ng���i khuy��t t��t qu��c t�� Philip Craven mong ch�� Th�� v��n h��i ng���i khuy��t t��t gia�nh ����c tha�nh c�ng
• Th��m D��ng n�ng cao tri�nh ��� v�n minh cu�a tha�nh ph�� nh�n di�p t�� ch��c Th�� v��n h��i
• Trung t�m th�� thao �-lim-pi�ch Th��m D��ng th�� hi��n ba kha�i ni��m Th�� v��n h��i B��c Kinh
• Tha�nh ph�� th�� thao Trung Qu��c mong ch�� Th�� v��n h��i
• Tr���ng b��n �i�a bay B��c Kinh
• Kinh t�� Thanh �a�o t�ng nhanh pha�t tri��n nhanh nh��t nh�� Th�� v��n h��i B��c Kinh
• Tha�nh ph�� Thanh �a�o ti�ch c��c tru� bi� m�n �ua thuy��n bu��m cu�a Th�� v��n h��i
• "Sao ���y tr��i"cu�a Nha� thi ���u Thu� ��
• Tha�nh ph�� Th���ng Ha�i ti�ch c��c chu��n bi� cho ca�c tr��n thi ���u bo�ng �a� Th�� v��n h��i
• Trung t�m Th�� thao �-lim-pi�ch B��c Kinh
• Tha�nh ph�� Thi�n T�n hoa�n tha�nh c�ng ta�c tru� bi� Th�� v��n h��i
• S�n thi ���u C�ng Nh�n va� Nha� thi ���u C�ng Nh�n
• S�n nha� thi ���u m��i ���t ���u cu�a Th�� v��n h��i B��c Kinh ����c kha�nh tha�nh va� ��a va�o s�� du�ng
• U�y ban �-lim-pi�ch qu��c t�� quan t�m c�ng ta�c tru� bi� Th�� v��n h��i cu�a B��c Kinh
• Tha�nh ph�� T��n Hoa�ng �a�o c�� g��ng la�m t��t c�ng ta�c tru� bi� thi ���u bo�ng �a� cu�a Th�� v��n h��i
• B��c Kinh n�� l��c mi��t ma�i th��c hi��n kha�i ni��m "Th�� v��n h��i xanh"
• S�n, nha� thi ���u trong tr���ng �a�i ho�c
• Trung t�m V�n hoa� Th�� thao Ngu� Khoa� Tu�ng
• U�y ban t�� ch��c Th�� v��n h��i B��c Kinh c�� g��ng ba�o v�� l��i i�ch cu�a ca�c doanh nghi��p h��p ta�c
• Gia�o du�c �-lim-pi�ch trong ca�c tr���ng ho�c Trung Qu��c r��t sinh ���ng
• S�n, nha� thi ���u Th�� v��n h��i trong tr���ng �a�i ho�c B��c Kinh
• Ho�c sinh trung ti��u ho�c �� ca�c �i�a ph��ng Trung Qu��c ti�ch c��c tham gia hoa�t ���ng luy��n t��p s��c khoe�
• B��c Kinh s��p t�� ch��c Th�� v��n h��i thu hu�t a�nh m��t cu�a ca�c nha� nhi��p a�nh n��i ti��ng th�� gi��i
• C�ng vi�n n���c �-lim-pi�ch
• C�ng vi�n r��ng �-lim-pi�ch
• B��c Kinh se� quy pha�m bi��n chi� d��n ti��ng Anh �� n�i c�ng c��ng khi tru� bi� Th�� v��n h��i
• B��c Kinh ti�ch c��c la�m t��t c�ng ta�c ba�o v�� an ninh cho ca�c s�n, nha� thi ���u Th�� v��n h��i
• S�n bo�ng m��m Phong �a�i
• Nh��ng ng���i phu�c vu� Th�� v��n h��i B��c Kinh b��ng nh��ng mo�n �n ngon va� ti�nh ca�m m��n n��ng
• Thi ���u th�� nghi��m "B��c Kinh may m��n "se� t��p d���t toa�n di��n Th�� v��n h��i B��c Kinh n�m 2008
• B��c Kinh c�� g��ng �a�m ba�o an toa�n v�� sinh c�ng c��ng trong th��i gian t�� ch��c Th�� v��n h��i
• U�y ban �-lim-pi�ch Qu��c t�� trao Gia�i th���ng "Phu� n�� v��i Th�� thao"n�m 2007
• �a�i bi��u Qu��c h��i Trung Qu��c quan t�m Th�� v��n h��i n�m 2008: ti��t ki��m t�� ch��c Th�� v��n h��i
• Trung Qu��c ra s��c ���y ma�nh vi��c toa�n d�n luy��n t��p s��c khoe� trong n�m tru� bi� Th�� v��n h��i
• Th�� v��n h��i se� n�ng cao lo�ng t�� tin va� ni��m t�� ha�o cu�a d�n t��c Trung Hoa
• C�ng ta�c tru� bi� Th�� v��n h��i cu�a B��c Kinh nh��n ����c s�� �a�nh gia� cao cu�a U�y ban �-lim-pi�ch Qu��c t��
• B��c Kinh nh�� c� h��i tru� bi� Th�� v��n h��i ca�i thi��n m�i tr���ng tha�nh ph��
• ����ng h��m hi�nh vo�ng da�i 10 ki-l�-me�t n��i li��n "T�� chim"va� "Kh��i n���c"
• ���i bo�ng �a� n�� TQ ra s��c chu��n bi� Th�� v��n h��i B��c Kinh trong hoa�n ca�nh kho� kh�n
• Vi��c pho�ng ch��ng � nhi��m kh�ng khi� se� la� tro�ng �i��m trong c�ng ta�c tru� bi� Th�� v��n h��i �a� b���c va�o n�m then ch��t
• Ph��ng ti��n truy��n th�ng n���c ngoa�i �a�nh gia� ti�ch c��c c�ng vi��c tru� bi� Th�� v��n h��i cu�a B��c Kinh
• Tha�nh ph�� B��c Kinh qua�ng ba� gia�o du�c nhi��u th�� ti��ng ta�i ca�c tr���ng �a�i ho�c va� trung ho�c
• N�m 2008 th��c thi 4 c�ng tri�nh l��n v�� Th�� v��n h��i nh�n v�n , th�� hi��n ���y �u� tinh th��n Th�� v��n h��i
• Nh��ng s�� ki��n n��i b��t v�� tru� bi� Th�� v��n h��i B��c Kinh n�m 2008
• Kh��i ���ng hoa�t ���ng gia�o du�c �-lim-pi�ch "K��t ���ng t�m"
• Ti�nh nguy��n vi�n A� v��n h��i ��-ha mong mu��n tham gia Th�� v��n h��i B��c Kinh
• Trung Qu��c ta�o thu��n ti��n cho pho�ng vi�n n���c ngoa�i ��a tin v�� Th�� v��n h��i
• �a�o di��n n��i ti��ng cu�a I-ran la�m phim gi��i thi��u B��c Kinh
• La�ng Th�� v��n h��i B��c Kinh s�� du�ng n�ng l���ng sa�ch cung c��p n���c no�ng
• Ti�nh hi�nh giao th�ng �� B��c Kinh ����c ca�i thi��n trong th��i gian Di��n �a�n Trung Qu��c-Ch�u Phi ti�ch lu�y kinh nghi��m cho Th�� v��n h��i
• Chu� ti�ch WADA no�i v�� c�ng ta�c ch��ng ��-pinh Th�� gi��i ta�i B��c Kinh
• S�� ng���i ��ng ky� phu�c vu� ti�nh nguy��n cho Th�� v��n h��i va� Th�� v��n h��i ng���i khuy��t t��t B��c Kinh �a� ���t pha� 210 nghi�n
• M�n U-su ��a va�o Th�� v��n h��i v��i t� ca�ch ���c bi��t �ang ch�� ���i U�y ban �-lim-pi�ch Qu��c t�� ph� chu��n
• C�ng ta�c tru� bi� Th�� v��n h��i B��c Kinh ti��n tri��n thu��n l��i , hi��u qua� xa� h��i ����c th�� hi��u b���c ���u
• Tha�nh ph�� Th���ng Ha�i t�� ch��c thi ���u Qu��c t�� ��� co� xa�t Th�� v��n h��i
SearchYYMMDD