Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
Hp th
• Cac ban ca ngi bui l long trongchao mng Quc khanh Trung Quc 2009/10/19
Vy la Bc Kinh a vao gia thu, c vao ha tun thang 10 hng nm, tit tri Bc Kinh tr nn man mat va lanh lanh. Nhiu la cy a bt u bi gio thu nhum thanh mau vang hoc mau o...
• Hi nghi cp cao truyn thng th gii va th cua cac ban 2009/10/12
Vao gi giai lao, Ngoc Anh a tranh thu phong vn anh Nguyn c Li. Mi cac ban on nghe cuc i thoai ...
Xem tip>>>
Tip chuyn cac ban

• Xin cam n li chuc cua 2 ban Xun Bach va c Anh
• Xin cam n ban Nguyn Hu Hng
• Xin tip cac ban Minh Thanh, Manh Linh va Hy G
• Xin tip cac ban Nguyn Xun Quang,Huy Quang va Trn Cao Quyn
• Xin tp cac ban Trn Vn Huynh, Nguyn Vn Chin, Cao A Go, Hoang Triu va Ly A Cu
Xem tip>>>

Chon th thinh gia

• Cam nhn cua cac ban tham gia cuc thi nhn 60 nm Quc khanh Trung Quc-1
• Th cua cac ban Nguyn Cao Sn...
• Th cua cac ban Phung Dang Canh, Chu Van Thom
• Ban Nguyn Thi Loan thn Nam Hng ng, xa Thai Sn, Huyn Thai Thuy, tinh Thai Binh vit:
• Th cua cac ban Nguyn Duy Dung...
• Th cua cac ban Nguyn La Sn...
• Th cua cac ban Nguyn Vn Linh, Pham Thi Duyn...
• Th cua cac ban Trn Thi Cuc, Pham Thi Hoang Yn
• Th cua ban Quy Tin at, ng Hng Nhung...
• Th cua cac ban Phng Anh, Ma inh Trong...
• Th cua cac ban Nguyn Thi Ha, Nguyn Hng Giang...
Xem tip>>>

Cu vng hu nghi
• Nghin cu so sanh nhng i mi ly lun v Chu nghia Mac gia Trung Quc va Vit Nam
Hi thao ln th nht vi chu : "Nghin cu so sanh nhng i mi ly lun v Chu nghia Mac gia Trung Quc va Vit Nam" thuc Din an Chu nghia Mac Trung Quc va Vit Nam a din ra tai Bc Kinh ...
• ai s Trung Quc tai Vit Nam Tn Quc Tng Tra li phong vn cua phong vin va c dn mang VietNamNet
Khi nhn chc vu ai s Vit Nam, ti ngac nhin, vi ti nhn nhim vu ai s Th Nhi Ky cha y 2 nm. Mt khac, ti cung hanh phuc va vui ve...
Xem Tip>>>
Nhip cu tinh ban
• "Nhip cu tinh ban"-196
• Tit muc "Nhip cu tinh ban"-195
• Tit muc "Nhip cu tinh ban"-194
• Tit muc "Nhip cu tinh ban"-193
• Tit muc "Nhip cu tinh ban"-192
• Tit muc "Nhip cu tinh ban"-191
• Tit muc "Nhip cu tinh ban"-190
• Tit muc "Nhip cu tinh ban"-189
• Tit muc "Nhip cu tinh ban"-188
• Tit muc "Nhip cu tinh ban"-187
• Tit muc "Nhip cu tinh ban"-186
• Tit muc "Nhip cu tinh ban"-185
• Tit muc "Nhip cu tinh ban"-184
• Tit muc "Nhip cu tinh ban"-183
• Tit muc "Nhip cu tinh ban"-182
• Tit muc "Nhip cu tinh ban"-181
• Tit muc "Nhip cu tinh ban"-180
• Tit muc "Nhip cu tinh ban" -179
• Tit muc "Nhip cu tinh ban" -178
• Tit muc "Nhip cu tinh ban" -177
• Tit muc "Nhip cu tinh ban" -176
Xem tip>>>