Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tit muc "Nhip cu tinh ban"-183
   2009-07-14 16:42:58    cri
Tha quy vi va cac ban, sau 12 nm mit mai en sach, luc nay ky thi ai hoc a kt thuc, cac ban thi sinh ang hi hp trng ch vi mt tm trang rt phc tap. Nhng L Quyn nghi rng chi cn ban a c gng ht minh, thi cha me va thy c se thng cam cho ban. Nu thanh tich khng tt, ban co th n lai, tham gia cuc thi sang nm hay i tim vic lam, bi ban lam mt cng vic nao u la cng hin cho xa hi, ban nn lac quan vi cuc sng, mt tng lai y ha hen ang ch i ban va trong dip nghi he ban co th ln mang cua CRI lam quen vi cang nhiu ban mi cung nhau trao i va tm s. Sau y L Quyn xin gii thiu ia chi cua mt s ban cac ban lam quen vi nhau:

Ban co nick la "voianhemvanlacobe_tvh@yahoo.com.vn"

Ban Nguyn Thi Ha xom Phu, i 4, thn Phng, Thanh Nim, Hai Dng

Ban Dng Thi Trang i 1, thn Vn Kham, Hin Vn, Tin Du, Bc Ninh

Ban inh Thi Phng Thao Hng Ha, Thai Binh

Ban Nguyn Thi Hanh xom 1, xa Bc Thanh, Yn Thanh, Ngh An

Ban co nick la noibuonngannam@gmail.com

Ban Dng Phng Ngn xom 11, xa Tn Linh, ai T, Thai Nguyn

Ban Mai Tin Dung khu ph 2, thi trn Ch Ty, c C, Gia Lai

Ban Ha Ngoc Hu p 5, xa Tn Hip, Long Thanh, ng Nai

Ban Lu Thin Nhung thn Lang Vang, xa Vn An, Chi Lng, Lang Sn

Ban Hoang Vn Cng Nghia H, Luc Ngan, Bc Giang

Ban Ha Thi Thuy Thoa thn Na To, xa Nam Quan, Lc Binh, Lang Sn

Ban co nick la muadonglanh.vicodon90@gmail.com

Ban H Thi My Quynh s nha 33, t 10, p 6B, xa Binh My, Cu Chi, thanh ph H Chi Minh

Ban H c Trung xom 13, xa Sn Hai, Quynh Lu, Ngh An

Ban Trn Giang Nam t 9, p 8, xa Thanh Sn, inh Quan, ng Nai

Ban co nick la voitoi_banthattuyetvoi_bietkhong@yahoo.com

Ban co nick la tuyetbanmai1990@yahoo.com

Ban co nick la anhhaoquang90@zing.vn

Ban co nick la huygioi90@yahoo.com

Ban co nick la : "hiepkhachtinhban2008@yahoo.com.vn"

Ban Nguyn Thi L Hai Na To, Nam Quan, Lc Binh, Lang Sn

Ban Chu Thi Kim Anh xom 6, xa Nam Tn, Nam an, Ngh An

Ban co nick la nguyenha_izme@yahoo.com

Ban co nick quanhoaithuong@yahoo.com

Ban co nick la "daivietvcd@gmail.com" hoc theo s in thoai: 0955079122.

Ban co nick la linhquy28111992@yahoo.com

Ban co nick la kien_con_kien@yahoo.com.vn

Ban co nick la "yeucodon_ngannam@yahoo.com.vn" hoc theo s in thoai: 0957654366.

Ban Nguyn Thi Tin xom Nam, thn Ng Uyn, Long Xuyn, Kinh Mn, Hai Dng

Ban co nick la nguyenlemaivan@gmail.com

Ban co nick la "kimsaoquoc211@yahoo.com.vn"