I:Đất đai,tài nguyên và dân số 
II:Chính trị 
III:Kinh tế 
IV:Ngoại giao 
V:Du lịch 
VI:Dân tộc và tôn giáo 
VII:Kiến trúc 
VIII:Giáo dục và khoa học kỹ thuật 
IX:Bảo vệ môi trường 
X:Đài Loan 
XI:Tân cương và Tây Tạng 
XII:Phụ nữ 
XIII:Y học truyền thống 
XIV:Lịch sử 
XV:Văn học cổ điển 
XVI:Truyện dân gian 
XVII:Danh nhân thời cổ 
XVIII:Phong tục tập quán 
XIX:Tuồng kịch 
XX:Viện bảo tàng Internet 
XXI:Mỹ thuật dân gian 
XXII:Di sản thế giới 
XXIII:Nhạc cụ 
XXIV:Nhạc sĩ