Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 

���ng tha�i du li�ch
Xem ti��p>>
Hướng dẫn du lịch
Nu�i Thi�n Linh
Khu phong ca�nh nu�i Thi�n Linh n��m �� thi� tr��n V��ng Ta�, khu Phong �a�i phi�a t�y nam B��c Kinh, ca�ch trung t�m tha�nh ph�� 30 km ...
La� phu�, m��t toa� ki��n tru�c quan vi�n c�� l��n tri��u nha� Minh
Ta�i tha�nh ph�� Thi��u H�ng ti�nh Chi��t Giang Trung Qu��c co� m��t to�a ki��n tru�c quan vi�n c�� l��n cu�a tri��u nha� Minh...
Xem ti��p>>
 Tin ảnh
Xem ti��p>>
  Di sản thế giới
• V���n Vi�n l�m C�� �i��m T� Ch�u
Ngh�� thu��t la�m v���n TQ co� ngu��n g��c li�ch s�� s�u xa v��i n��n ngh�� thu��t v�n ho�c va� h��i ho�a cu�a TQ, nh��t la� s�� a�nh h���ng cu�a n��n v�n ho�c...
• Tha�nh c�� L�� Giang, tha�nh ph�� n���c tr�n cao nguy�n
Tha�nh c�� L�� Giang �a� k��t h��p khe�o le�o vi� tri� kinh t��, chi��n l���c quan tro�ng v��i �i�a th�� hi��m tr��, �a� ba�o t��n ch�n th��t...
• Tha�i S�n Trung Qu��c
Tha�i S�n n��m tr�n �i�a ba�n ti�nh S�n ��ng mi��n ��ng Trung Qu��c t�� x�a ���n nay ����c t�n la� "Hoa ha� th��n s�n"...
Xem ti��p>>
  Thành phố hấp dẫn
• Tha�nh ph�� h��p d��n -Vu� Ha�n
Tha�nh ph�� Vu� Ha�n la� ti�nh ly� cu�a ti�nh H�� B��c, ���ng th��i cu�ng la� trung t�m chi�nh tri� , kinh t�� va� v�n ho�a cu�a ti�nh na�y, Vu� Ha�n co�n la� ���u m��i giao th�ng l��n nh��t cu�a Trung Qu��c...
• Tha�nh ph�� r���c �u��c-Tha�nh ph�� H�� Chi� Minh
Tha�nh ph�� H�� Chi� Minh la� tha�nh ph�� va� ca�ng bi��n l��n nh��t Vi��t Nam, la� m��t trong nh��ng tha�nh ph�� tr��c thu��c Trung ��ng cu�a Vi��t Nam, tr���c ��y t��ng co� t�n go�i la� Sa�i Go�n. Tha�nh ph�� H�� Chi� Minh cu�ng la� m��t tha�nh ph�� ��ng d�n nh��t Vi��t Nam...
• Tha�nh ph�� r���c �u��c - Bi�nh Nh���ng
Bi�nh Nh���ng la� Thu� �� cu�a N���c C��ng ho�a D�n chu� Nh�n d�n Tri��u Ti�n, n��m trong vu�ng th��p tru�ng mi��n T�y B��c Ba�n �a�o Tri��u Ti�n, s�� di� mang t�n Bi�nh Nh���ng, �o� la� vi� �i�a hi�nh vu�ng na�y b��ng ph��ng, m�i tr���ng ti�nh mi�ch, Bi�nh Nh���ng co� nghi�a la� "vu�ng ���t b��ng ph��ng.
Xem ti��p>>