Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
Khu vc mu dich t do Trung Quc-ASEAN hoan thanh vao sang nm se mang lai c hi thng mai v han va tng lai phat trin rng ln cho Khm Chu...
Xem tip>>
v Trung Quc chc chn thc hin muc tiu bao am tng trng kinh t 8% trong nm nay 2009/10/22
Ngay 22, tai Bc Kinh, Ngi phat ngn Cuc Thng k Nha nc Trung Quc Ly Hiu Siu cho bit, xet t tinh hinh hin nay co th khng inh muc tiu...
Xem tip>>

Bản tin TQ
• Pho Thu tng Vit Nam Nguyn Sinh Hung cho bit hai nc Vit-Trung co tim nng to ln tip tuc su sc hp tac thng mai va u t 2009-10-22
• Vit Nam thuc y hn na s hp tac vi khu vc min Ty Trung Quc 2009-10-21
• Hi ch va Hi nghi cp cao Thng mai-u t Trung Quc-ASEAN ln th sau nu bt quyt tm hp tac cung tin 2009-10-20
Xem tip>>
 Thời sự
• Trung Quc se tip tuc phat huy vai tro mang tinh xy dng trong vic thuc y giai quyt vn hat nhn I-ran thng qua i thoai va am phan 2009-10-22
• B trng Lng Quang Lit tip Th trng B Quc phong Thai Lan 2009-10-22
• Thu tng n Gia Bao nhn manh phat trin kinh t-xa hi Trung Quc hin nay vn ang trong thi ky then cht n inh tng tr lai 2009-10-21
• Thu tng n Gia Bao tham d Hi nghi cp cao ng A se cung c quan h lang ging hu nghi vi cac nc chung quanh 2009-10-21
• Pho Chu tich nc Tp Cn Binh kt thuc chuyn thm 5 nc chu u tr v Bc Kinh 2009-10-21
• Pho Thu tng Thng trc Vit Nam Nguyn Sinh Hung va cac nha lanh ao doanh nghip Trung Quc t chc i thoai ban tron 2009-10-21
• Pho Chu tich Nc Trung Quc Tp Cn Binh hi kin quyn Thu tng Ru-ma-ni E-min Boc 2009-10-20
Xem tip>>
 Việt Nam-ASEAN
• Thu tng Thai Lan A-bi-xit bay to tin tng Cam-pu-chia co th x ly tt vn quan h hai nc 2009-10-22
• Tng Th ky ASEAN Xu-rin cho bit quan h gia Thai Lan va Cam-pu-chia se khng anh hng vic triu tp Hi nghi cp cao ASEAN 2009-10-22
• Cu Tng thng Phi-li-pin -xt-ra-a chinh thc tuyn b tham gia tranh c trong cuc bu c Tng thng sang nm 2009-10-22
• Hi nghi tru bi cho cac hi nghi cp cao ASEAN din ra tai Hua Hin 2009-10-22
• B Ngoai giao Thai Lan cho bit Hi nghi cp cao ASEAN se din ra theo ung thi gian 2009-10-22
• Thai Lan tng cng bin phap bao am an ninh cho cac hi nghi cp cao ASEAN 2009-10-22
• ADB cung cp khoan tin dung 600 triu USD cho Vit Nam 2009-10-22
• Tng Th ky ASEAN bay to tin tng Hi nghi cp cao ASEAN ln th 15 se thu c thanh cng 2009-10-22
Xem tip>>
 Kinh tế
• Khu vc mu dich t do Trung Quc-ASEAN se mang lai c hi cung thng cho Lao va Trung Quc noi ring, Trung Quc va ASEAN noi chung 2009-10-22
• Chinh phu Thai Lan d inh s dung ng Nhn dn t trong thanh toan thng mai vi Trung Quc 2009-10-22
• Kinh t Bc Kinh co trin vong at muc tiu tng trng ca nm 9% 2009-10-22
• GDP 3 quy u nm nay tng 7,7% Trung Quc chc chn thc hin muc tiu tng trng kinh t 8% trong nm nay 2009-10-22
• Trung Quc la ngi ung h va thuc y hp tac kinh t-tai chinh ng A 2009-10-22
• Khu vc mu dich t do Trung Quc-ASEAN hoan thanh se mang lai c hi thng mai v han cho Khm Chu 2009-10-22
• Trung Quc chc chn thc hin muc tiu bao am tng trng kinh t 8% trong nm nay 2009-10-22
Xem tip>>
 Thế giới
• Ba Hy-la-ry cho bit Triu Tin tr lai ban am phan 6 bn la tin cho cuc i thoai gia My va Triu Tin 2009-10-22
• Trung Quc va n- ky kt Hip inh hp tac v ng i bin i khi hu 2009-10-22
• Hi nghi B trng Giao thng A-u ln th nht thng qua "Tuyn b Vi-ni-ut" 2009-10-21
• EU khng at c nht tri v phng an vin tr vn ng i bin i khi hu 2009-10-21
• "Din an cac nn kinh t chu cht" ku goi tng cng u t ngn sach ng i bin i khi hu 2009-10-20
• My sn sang tip xuc trc tip vi Triu Tin mt cach co iu kin 2009-10-20
• C quan Nng lng nguyn t quc t cho bit ba nc va I-ran a tin hanh am phan mang tinh xy dng 2009-10-20
• Uy ban Giai quyt khiu nai bu c Ap-ga-ni-xtan xac nhn phiu bu cua 210 im bo phiu khng co gia tri 2009-10-20
Xem tip>>
 Tổng hợp
• ai s Trung Quc tai ASEAN cho bit Trung Quc nguyn tng cng hp tac vi cac nc ASEAN 2009-10-22
• Khach tham quan Hi ch Trung Quc-ASEAN ln th 6 rt tp np 2009-10-21
• Thu tng Lao cho bit hp tac Trung Quc-ASEAN la mu mc cua hp tac quc t 2009-10-21
• Hp tac tai chinh Trung Quc-ASEAN xac inh ba muc tiu chung 2009-10-21
• Hiu sach Tn Hoa u tin cua chu u khai trng tai Lun n 2009-10-21
• Pho Thu tng Ly Khc Cng gi th chuc mng Hi nghi nganh khoang san quc t Trung Quc 2009 chi ro, cac nc nn thuc y xy dng c ch tng tac lanh manh gia san xut va tiu thu khoang san 2009-10-21
• Gru-di-a ky hp ng tham gia Hi ch Th gii Thng Hai 2009-10-21
Xem tip>>
 Bản tin QT
• Tng cng hp tac ng A la ni dung quan trong trong chin lc cua Trung Quc 2009-10-22
• Tng cng lin kt, lin thng: ASEAN i ln Cng ng 2009-10-21
• My cng b chinh sach mi "va khich l va gy sc ep" i vi Xu-ng va chuyn t "c lp" sang "tip xuc" 2009-10-20
• I-ran xay ra s kin tn cng nghim trong nht trong nhng nm gn y 2009-10-19
• Th gii cn phai quan tm hn na an ninh lng thc trong bi canh khung hoang kinh t 2009-10-16
• Ngay Quc t giam nhe thin tai ku goi tng cng bao am an toan cho cac bnh vin va c s y t 2009-10-15
• Pho Chu tich Nc Trung Quc Tp Cn Binh d l khai mac Trin lam sach Quc t Phrng-phuc 2009-10-14
Xem tip>>