Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

Cu lac b Tui tre--Mon n Trung Quc va Vit Nam
Xem tip>>
Các trường đại học
v Hoc vin s pham Tin Dng
Hoc vin s pham Tin Dng co din tich 110 ha, din tich kin truc 500 nghin met vung, din tich cac sn vn ng 42 nghin met vung, th vin lu tr 1 triu 66 nghin u sach ...
v ai hoc s pham Ha Nam
ai hoc s pham Ha Nam co iu kin kha tt, din tich trng hn 128 ha, din tich kin truc 720 nghin met vung, cac thit bi giang day tri gia 200 triu Nhn dn t, th vin lu tr 2 triu 300 nghin u sach...
Xem tip>>
 Tin ảnh

ai hoc phap ly Trung Quc

ai hoc kinh t mu dich i ngoai

ai hoc s pham Bc Kinh

ai hoc nng nghip Trung Quc

ai hoc cng nghip Bc Kinh

ai hoc khoa hoc ky thut Bc Kinh
Xem tip>>
 Giáo sư danh nhân
v Trn Duy Tc Ngi t nn mong b mn khoa hoc cng ngh dt may hin ai Trung Quc
Nm 1955, Trung Quc giup Nha may dt Nam inh Vit Nam khi phuc san xut. Trong qua trinh thc thi d an xy dng m rng c s in nhum cua nha may nay, Trn Duy Tc giup cac chuyn gia vin tr Vit Nam giai quyt nhiu vn nh thit k, lp t thit bi, t chc cho can b ky thut i hoc tp nc ngoai ...
v Nha vn ni ting Vng Mng
Vng Mng la nha vn, nha ly lun vn ngh va nha t tng vi ai tiu biu nht cua vn hoc ng ai Trung Quc, cung la nha vn ni ting trn th gii. Trong cuc i sang tac vn hoc gn 50 nm, ng sang tac ra cac tac phm vn hoc hn sau triu ch, xut ban gn mt trm b tiu thuyt ...
v Chuyn gia nganh cng nghip hang khng Trung Quc Vng Tr
Nm 1917 Cng ty B-inh thanh lp, Vng Tr c mi lam ky s trng u tin cua Cng ty B-inh. Vng Tr sau nhiu ln cai tin a thit k ra chic may bay thuy phi c B-W-C u tin va bay th thanh cng. Chic may bay nay c ghi vao s sach ...
Xem tip>>
 Tư vấn lưu học
v Lu hoc sinh cac nc ASEAN tai cac trng ai hoc va cao ng Quang Ty gia tng
v Thai Lan c lu hoc sinh n Trung Quc ao tao giao vin Han ng ngi ban x
v Trung Quc d inh se tng chi tiu hoc bng danh cho lu hoc sinh n Trung Quc hoc tp ln 20 nghin sut
v 53 trng ai hoc va cao ng TQ ln u tin on nhn lu hoc sinh do chinh phu nc ngoai tai tr
Xem tip>>
 Thông tin giáo dục
v Hang chuc triu giao vin Trung Quc vui mng chao on Ngay Nha giao
v B Giao duc Trung Quc ra thng bao nhc nh nhn vin lu hoc nghim phong bi phn t bun lu ma tuy li dung
v Cac trng ai hoc va cao ng Trung Quc se tuyn thm hang chuc nghin thi sinh t khu vc min Trung va min Ty
Xem tip>>