Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  �a�i ho�c s� pha�m Ha� Nam
   2009-10-13 16:46:59    cri

�a�i ho�c s� pha�m Ha� Nam tha�nh l��p va�o n�m 1923, hi��n la� m��t trong nh��ng tr���ng �a�i ho�c x�y d��ng tro�ng �i��m cu�a ti�nh Ha� Nam, la� c� s�� quan tro�ng �a�o ta�o nh�n ta�i gia�o du�c cu�a ti�nh Ha� Nam.

�a�i ho�c s� pha�m Ha� Nam co� �i��u ki��n kha� t��t, di��n ti�ch tr���ng h�n 128 ha, di��n ti�ch ki��n tru�c 720 nghi�n me�t vu�ng, ca�c thi��t bi� gia�ng da�y tri� gia� 200 tri��u Nh�n d�n t��, th� vi��n l�u tr�� 2 tri��u 300 nghi�n ���u sa�ch va� v�n hi��n t� li��u, 480 nghi�n sa�ch �i��n t��. Tr���ng �a� x�y d��ng h�� th��ng ma�ng l���i phu�c vu� gia�o du�c c��ng ���ng hi��n �a�i l��y gia�o du�c t�� xa, qua�n ly� gia�ng da�y t��ng h��p, ma�ng nha� tr���ng, ma�ng th�ng tin va� ma�ng truy��n hi�nh ca�p la�m chi�nh.

�a�i ho�c s� pha�m Ha� Nam hi��n co� 20 ho�c vi��n c��p hai, 26 trung t�m (vi��n) nghi�n c��u khoa ho�c va� gia�ng da�y, 21 pho�ng thi� nghi��m, 26 b�� m�n tro�ng �i��m c��p ti�nh, 23 b�� m�n tro�ng �i��m c��p tr���ng, 5 c� s�� �a�o ta�o nh�n ta�i tr�n c��p ti�nh.

�a�i ho�c s� pha�m Ha� Nam la� c� s�� �a�o ta�o t�� c�� nh�n ���n ti��n si� ���t ���u ����c Qu��c vu� vi��n xa�c �i�nh, n�m 1993 �a�o ta�o ca�c b��c ho�c t�� c�� nh�n ���n tha�c si� va� ti��n si�. Tr���ng hi��n co� 4 tra�m l�u ���ng nghi�n c��u sau ti��n si�, 4 c� s�� �a�o ta�o nghi�n c��u sinh ti��n si�, 75 c� s�� �a�o ta�o nghi�n c��u sinh tha�c si�, 53 chuy�n nga�nh h�� chi�nh quy, �a� hi�nh tha�nh h�� th��ng �a�o ta�o nh�n ta�i kha� h��p ly�.

K�� t�� nga�y tha�nh l��p ���n nay, tr���ng �a� �a�o ta�o ra h�n 120 nghi�n nh�n ta�i. Hi��n co� h�n 23 nghi�n ho�c sinh �ang theo ho�c ta�i tr���ng. Tr���ng co�n co� m��t ���i ngu� gia�o vi�n v��i c��u tru�c h��p ly�, ch��t l���ng cao. Hi��n co� h�n 2100 gia�o vi�n va� ca�n b�� c�ng nh�n vi�n ch��c, trong �o� co� h�n 1700 gia�ng vi�n.

�a�i ho�c s� pha�m Ha� Nam co� n�ng l��c nghi�n c��u khoa ho�c kha� ma�nh. Nh��ng n�m g��n ��y, s�� l���ng lu��n v�n v�� tha�nh qua� nghi�n c��u ly� lu��n c� ba�n khoa ho�c t�� nhi�n ����c ��a va�o "SCIE" lu�n ���ng �� vi� tri� 50 trong ca�c tr���ng �a�i ho�c toa�n qu��c. Vi��c nghi�n c��u tro�ng ca�c li�nh v��c D���c ho�c, V��t li��u m��i, C�ng ngh�� sinh ho�c, Ba�o v�� m�i tr���ng, v.v. co� �u th�� n��i b��t va� ro� ne�t.

�a�i ho�c s� pha�m Ha� Nam tri��n khai r��ng ra�i giao l�u va� h��p ta�c nghi�n c��u khoa ho�c qu��c t��, �a� x�y d��ng quan h�� giao l�u h��p ta�c v��i 31 tr���ng �a�i ho�c, c� quan nghi�n c��u khoa ho�c cu�a ca�c n���c My�, Anh, Nh��t, Ha�n Qu��c ...

�i�a chi� tr���ng: S�� 46 ����ng ��ng Ki��n Thi��t, TP. T�n H��ng, ti�nh Ha� Nam.

S�� b�u chi�nh: 453007

�i�a chi� ma�ng: www.htu.edu.cn