Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  ai hoc s pham Ha Nam
   2009-10-13 16:46:59    cri

ai hoc s pham Ha Nam thanh lp vao nm 1923, hin la mt trong nhng trng ai hoc xy dng trong im cua tinh Ha Nam, la c s quan trong ao tao nhn tai giao duc cua tinh Ha Nam.

ai hoc s pham Ha Nam co iu kin kha tt, din tich trng hn 128 ha, din tich kin truc 720 nghin met vung, cac thit bi giang day tri gia 200 triu Nhn dn t, th vin lu tr 2 triu 300 nghin u sach va vn hin t liu, 480 nghin sach in t. Trng a xy dng h thng mang li phuc vu giao duc cng ng hin ai ly giao duc t xa, quan ly giang day tng hp, mang nha trng, mang thng tin va mang truyn hinh cap lam chinh.

ai hoc s pham Ha Nam hin co 20 hoc vin cp hai, 26 trung tm (vin) nghin cu khoa hoc va giang day, 21 phong thi nghim, 26 b mn trong im cp tinh, 23 b mn trong im cp trng, 5 c s ao tao nhn tai trn cp tinh.

ai hoc s pham Ha Nam la c s ao tao t c nhn n tin si t u c Quc vu vin xac inh, nm 1993 ao tao cac bc hoc t c nhn n thac si va tin si. Trng hin co 4 tram lu ng nghin cu sau tin si, 4 c s ao tao nghin cu sinh tin si, 75 c s ao tao nghin cu sinh thac si, 53 chuyn nganh h chinh quy, a hinh thanh h thng ao tao nhn tai kha hp ly.

K t ngay thanh lp n nay, trng a ao tao ra hn 120 nghin nhn tai. Hin co hn 23 nghin hoc sinh ang theo hoc tai trng. Trng con co mt i ngu giao vin vi cu truc hp ly, cht lng cao. Hin co hn 2100 giao vin va can b cng nhn vin chc, trong o co hn 1700 giang vin.

ai hoc s pham Ha Nam co nng lc nghin cu khoa hoc kha manh. Nhng nm gn y, s lng lun vn v thanh qua nghin cu ly lun c ban khoa hoc t nhin c a vao "SCIE" lun ng vi tri 50 trong cac trng ai hoc toan quc. Vic nghin cu trong cac linh vc Dc hoc, Vt liu mi, Cng ngh sinh hoc, Bao v mi trng, v.v. co u th ni bt va ro net.

ai hoc s pham Ha Nam trin khai rng rai giao lu va hp tac nghin cu khoa hoc quc t, a xy dng quan h giao lu hp tac vi 31 trng ai hoc, c quan nghin cu khoa hoc cua cac nc My, Anh, Nht, Han Quc ...

ia chi trng: S 46 ng ng Kin Thit, TP. Tn Hng, tinh Ha Nam.

S bu chinh: 453007

ia chi mang: www.htu.edu.cn