Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
 

• Nhi��t li��t cha�o m��ng " Ti��ng no�i Vi�nh B��c B��" chi�nh th��c pha�t so�ng

• H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN l��n th�� 6

• Cha�o m��ng Qu��c kha�nh Trung Qu��c tro�n 60 n�m

• Ch��ng tri�nh pha�t thanh tr��c tuy��n co� hi�nh--Cha�o m��ng 60 n�m Qu��c kha�nh Trung Qu��c

• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o tham d�� m��t loa�t h��i nghi� c��p cao ta�i My�

• Video--H��i tha�o Kinh t�� Th��ng ma�i ���u t� va� Du li�ch Vi��t Nam-Tru�ng Kha�nh

• Video--Th�� tr���ng B�� Ngoa�i giao Vi��t Nam tra� l��i phong v��n cu�a �a�i CRI

• ���i thoa�i tr��c tuy��n co� hi�nh mang t�n "H��u Nghi� Quan ch��ng ki��n ti�nh h��u nghi�"

• S�� ki��n nga�y 5-7 �� U-rum-xi, T�n C��ng

• Video-Li�n hoan h��u nghi� nh�n d�n bi�n gi��i Trung-Vi��t l��n ���u ti�n n�m 2009

• Ky� ni��m m��t n�m Nga�y xa�y ra ���ng ���t V�n Xuy�n

• H��i ch�� Th�� gi��i Th���ng Ha�i n�m 2010 Trung Qu��c

• Xo�a bo� ca�c cu��c h��i nghi� c��p cao

• H��i nhgi� C��p cao Ta�i chi�nh Nha� La�nh �a�o Nho�m 20 n���c

• Di��n �a�n Ph��t gia�o th�� gi��i l��n th�� 2

• Hai Ky� Ho�p 2009

• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o th�m chi�nh th��c 5 n���c A� Phi

• Chu�c m��ng n�m m��i 2009

• 30 n�m ca�i ca�ch m�� c��a -- Ghi nh��n cu�a pho�ng vi�n

• Cha�o m��ng l��n th�� 50 Nga�y tha�nh l��p Khu t�� tri� d�n t��c Choang Qua�ng T�y

• Ha�nh tri�nh ta�i Trung Qu��c cu�a thi�nh gia� Vi��t Nam �oa�t gia�i ���c bi��t

• Cu��c thi ti�m hi��u v�� T�� Xuy�n mang t�n "�e�p �� T�� Xuy�n"

• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o tham d�� h��i nghi� ta�i chi�nh 20 n���c

• Ha�nh tri�nh 30 n�m ca�i ca�ch m�� c��a

• H��i nghi� c��p cao A�-�u l��n th�� 7

• H��i ch�� TQ-ASEAN l��n th�� 5

• "Th��n Ch�u 7" l�n khoa�ng kh�ng vu� tru�

• Thu� t���ng �n Gia Ba�o d�� phi�n ho�p chung cu�a �a�i h��i ���ng LHQ kho�a 63

• Pa-ra-lim-pi�ch B��c Kinh

• Olympic B��c Kinh 2008

• �-lim-pi�ch B��c Kinh: ���i thoa�i tr��c tuy��n CRI va� VOV

• Cu��c thi ti�m hi��u du li�ch mang t�n "�e�p �� Qua�ng T�y"

• Cu��c thi ti�m hi��u v�� Qua�ng T�y mang t�n "�e�p �� Qua�ng T�y"

• T��ng Bi� th� N�ng ���c Ma�nh th�m Trung Qu��c

• Mu�n ng���i nh� m��t, kh��c phu�c h��u qua� ���ng ���t

• Ha�nh tri�nh mu�a Xu�n ��m a�p

• Hai ky� ho�p 2008

• H��i nghi� ca�c nha� la�nh �a�o ��ng A�

• H��i ch�� TQ-ASEAN l��n th�� 4

• Ky� ni��m 40 n�m nga�y tha�nh l��p ASEAN

• 10 n�m H��ng C�ng tr�� v�� v��i Trung Qu��c

• Cha�o m��ng �a�i h��i 17 cu�a �a�ng

• Pha�t tri��n khoa ho�c ta�i Trung Qu��c--Qua�n tri��t tinh th��n cu�a �a�i h��i �a�ng l��n th�� 17

• Xu�n 2008

• S�� th��t cu�a s�� ki��n 14-3 �� La-sa

• Gi�� ���m ng���c 100 nga�y khai ma�c �-lim-pi�ch

• Di��n �a�n C��p cao h��p ta�c Pha�t thanh-Truy��n hi�nh Trung Qu��c-ASEAN

• Ky� ni��m l��n 57 nga�y thi��t l��p quan h�� ngoa�i giao Trung - Vi��t

• Chu� ti�ch Qu��c h��i Vi��t Nam Nguy��n Phu� Tro�ng th�m Trung Qu��c

• T��ng Bi� th� N�ng ���c Ma�nh th�m Trung Qu��c

• Chu� ti�ch n���c C�ng hoa� xa� h��i chu� nghi�a Vi��t Nam Nguy��n Minh Tri��t sang th�m Trung Qu��c

• Tru�ng Kha�nh nga�y nay

• Thu� t���ng �n Gia Ba�o th�m Ha�n Qu��c va� Nh��t Ba�n

• Ha�nh tri�nh H��p ta�c Trung Qu��c-ASEAN
• ??????

• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o th�m chi�nh th��c Li�n Bang Nga

• Hai Ky� Ho�p n�m 2007

• M��ng T��t �inh H��i 2007

• H��u nghi�-H��p ta�c  Chu� ti�ch H�� C��m �a�o th�m 8 n���c ch�u phi

• Hai Ky� Ho�p 2006

• �a�ng c��ng sa�n Trung Qu��c tha�nh l��p 85 n�m

• H��i nghi� th���ng �i�nh ��ng A� l��n th�� 2

• Cha�o m��ng �a�i CRI tha�nh l��p tro�n 65 n�m

• A� V��n H��i ��-Ha 2006

• T�� Xuy�n-X�� s�� cu�a G��u Me�o

• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o th�m 4 n���c Ch�u A� va� d�� h��i nghi� APEC 2006

• H��i ch�� TQ-ASEAN l��n th�� 3 va� 15 n�m quan h�� TQ-ASEAN

• N��i vo�ng tay l��n � T�i v��i Ban Vi��t Ng�� CRI

• H��i nghi� nguy�n thu� cu�a ca�c n���c tha�nh vi�n T�� ch��c h��p ta�c Th���ng Ha�i

• Chuy��n �i h��u nghi� Trung Nga

• FIFA WORLD CUP 2006

• ����ng s��t Thanh Ta�ng th�ng xe

• Cu��c thi t�i v��i �a�i Pha�t Thanh Qu��c T�� Trung Qu��c

• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o �i th�m My� va� 4 n���c Ch�u A� ch�u Phi 

• Ta�u vu� tru� "Th��n Ch�u 6"

• Nguy��n Hoa�ng Tha�nh ta�i Trung Qu��c

• Di��n �a�n kinh t��-th��ng ma�i hai b�� eo bi��n �a�i Loan Trung Qu��c

• Chu� ti�ch Chi�nh hi��p Trung Qu��c-Gia� Kha�nh L�m sang th�m Vi��t Nam

• M��ng xu�n Bi�nh Tu��t
• 2006??

• N�en 2005

• �a�i Loan-ho�n �a�o gia�u �e�p cu�a Trung Qu��c

• Ky� ni��m 60 n�m kha�ng chi��n ch��ng Nh��t th��ng l��i
SearchYYMMDD