Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Chu tich H Cm ao noi Hi nghi cp cao T chc hp tac Thng Hai thu c thanh cng tt ep
More>>
• Nguyn thu nc ngoai tham gia hi nghi thng inh T chc Hp tac Thng Hai toan b ri Thng Hai 2006-06-16
• Chu tich H Cm ao noi nguyn phat huy vai tro mang tinh xy dng cho vic giai quyt vn hat nhn I-ran 2006-06-16
Ngay 16, tai Thng Hai, Chu tich nc Trung Quc H Cm ao a tip Tng thng I-ran N-giac n d hi nghi thng inh T chc Hp tac Thng Hai...
• Hi nghi thng inh T chc hp tac Thng Hai thu c thanh cng tt ep, cng ng quc t bay to s quan tm trc hi nghi 2006-06-16
• Chu tich H Cm ao ln lt tip Tng thng ba nc Pa-ki-xtan, Mng C, I-ran va ai din n  2006-06-16
• Din an cng thng ln th nht T chc Hp tac Thng Hai khai mac 2006-06-15
• Bao chi Thai Lan a tin v hi nghi thng inh T chc Hp tac Thng Hai 2006-06-15
• Hi nghi cp cao T chc hp tac Thng Hai ra tuyn b ky nim 5 nm ngay thanh lp 2006-06-15
• Chu tich H Cm ao noi Hi nghi cp cao T chc hp tac Thng Hai thu c thanh cng tt ep 2006-06-15
Hi nghi ln th 6 Hi ng nguyn thu cac nc thanh vin T chc hp tac Thng Hai ngay 15 din ra tai Thng Hai Trung Quc...
More>>