Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Chu tich H Cm ao hi kin tinh trng tinh Na-ra va thi trng thanh ph Na-ra Nht
Xem tip>>
• Binh lun vin Nhn dn Nht Bao ng bai vit nim vinh quang cua -lim-pich thuc v toan Th gii
• Chuyn thm Nht Ban cua Chu tich H Cm ao thanh cng tt ep
• Hanh trinh "mua xun m ap" khin tinh hu nghi Trung-Nht lun lun m ap nh mua xun
• Chu tich Nc Trung Quc H Cm ao kt thuc chuyn thm chinh thc Nht ri -sa-ca v nc
• oan ai biu thanh nin Trung Quc kt thuc chuyn thm giao lu tai Nht Ban
• Chu tich H Cm ao hi kin tinh trng tinh Na-ra va thi trng thanh ph Na-ra Nht
• Chu tich H Cm ao ti -xa-ca tip tuc chuyn thm chinh thc Nht Ban
Xem tip>>
Tin anh

• Chu tich H Cm ao hi kin tinh trng tinh Na-ra va thi trng thanh ph Na-ra Nht

• Chu tich H Cm ao tham d l khai mac nm giao lu hu nghi gia thanh thiu nin hai nc Trung-Nht do Nht t chc

• Nht hoang A-ki-hi-t a t chc l on trong th Chu tich H Cm ao trong hoang cung

• Nht hoang A-ki-hi-t t chc l on trong th Chu tich H Cm ao
Xem tip>>
Quang canh Nht Ban

• Tau siu tc Nht Ban

• Hoa Anh

• Ky--t

• Nui Phu-di
Xem tip>>
T liu tng quan
• Nhng vn nhay cam trong quan h Trung-Nht
Lich s la vn chinh tri nhay cam nht trong quan h Trung-Nht. Trung Quc xa nay chu trng "Ly s lam gng, hng ti tng lai", nguyn phat trin quan h i i hu nghi gia nhn dn hai nc trn c s tn trong lich s...
• Giao lu va Hp tac vn hoa Trung-Nht
Sau khi Trung Quc va Nht Ban binh thng hoa quan h, mi quan h vn hoa gia chinh phu hai nc mi c xy dng va khng ngng cung c, tng cng. Ngay 6-12-1979, hai nc ky "Hip inh giao lu vn hoa Trung-Nht"...
• Giao lu va hp tac khoa hoc-ky thut gia Trung Quc va Nht Ban
u thp nin 60 cua th ky trc, Trung Quc va Nht bt u giao lu khoa hoc-ky thut nhn dn, y la mt knh quan trong can b khoa hoc-ky thut Trung Quc tim hiu tinh hinh phat trin...
• Hp tac kinh t Trung Quc-Nht Ban
Tinh n nm 2003 Nht Ban 11 nm lin la ban hang ln nht cua Trung Quc. Sau o la han hang ln th 3 chi sau Lin minh chu u va My. Tng kim ngach thng mai hai chiu gia Trung Quc va Nht Ban nm 2005 at 184,45 ty USD...
Xem tip>>
Cac bai binh lun
• Gii bao chi hai ngoai quan tm chuyn thm Nht Ban cua Chu tich H Cm ao
"Bao A-sa-hi Sin-bun " s ra ngay 11 ra binh lun vit, trong ca hanh trinh nay, Chu tich H Cm ao u nhn manh tinh hu nghi Trung-Nht va "quan h u ai ln nhau v chin lc " gia Trung Quc-Nht Ban...
• Bao chi Nht anh gia tich cc chuyn thm Nht cua Chu tich H Cm ao
Binh lun cua Hang Ky-- ngay 7 vit, tuyn b chung a noi ln y nguyn cua hai nc xy dng cuc din mi quan h Nht Trung co th trai qua s th thach quc t . Binh lun cua bao Mai-ni-chi Sim-bun ngay 8 vit, tuyn b chung a xac nhn hai nc phai xy dng s tin cy ln nhau va ganh vac trach nhim trong cng ng quc t, iu nay ang c anh gia tich cc.
• Bao chi cac nc anh gia tich cc chuyn thm Nht Ban cua Chu tich Trung Quc H Cm ao
Chu tich Trung Quc H Cm ao ngay 6 bt u thm chinh thc Nht Ban, trin khai "Hanh trinh Mua Xun p ap" trong 5 ngay. Cac phng tin truyn thng Nht Ban nhng ngay qua ng loat a tin, bai, anh gia tich cc "Hanh trinh Mua Xun p ap" ln nay.
• Bao chi Han Quc va n anh gia tich cc chuyn thm Nht cua Chu tich nc Trung Quc H Cm ao
Chu tich nc Trung Quc H Cm ao ngay 6 bt u thm chinh thc Nht, trin khai hanh trinh mua xun m ap trong 5 ngay. Bao chi Han Quc va n gn y ng loat ng bai anh gia tich cc vic nay.
Xem tip>>