Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Thu tng n Gia Bao kt thuc chuyn thm Han Quc va Nht v n Bc Kinh
Xem tip>>
• Bao chi nc ngoai quan tm chuyn thm Nht cua Thu tng n Gia Bao 2007/04/14
• Tng lanh s Nht tai Thng Hai anh gia tich cc thanh qua thm Nht cua Thu tng n Gia Bao 2007/04/14
• Thu tng n Gia Bao v nc sau khi kt thuc chuyn thm Han Quc va Nht Ban 2007/04/13
• Thu tng n Gia Bao va Thu tng A-b cung tham d bui chiu ai 35 nm binh thng hoa quan h ngoai giao Trung-Nht 2007/04/13
• Cac chinh ang cua Nht anh gia cao bai din vn cua Thu tng n Gia Bao tai Quc hi Nht 2007/04/13
Xem tip>>

• Thu tng n Gia Bao va Thu tng Nht A-b d l khai mac "Nm giao lu Vn hoa Th thao Nht--Trung"

• Thu tng n Gia Bao hi am vi Cu Thu tng Nht

• Thu tng n Gia Bao d bui tic chiu ai bay oan th Hu nghi Nht--Trung

• Thu tng n Gia Bao tip Chu tich ang Dn chu Nht

• Thu tng n Gia Bao tip Chu tich danh d Hip hi Ga-cai S-ca Nht

• Thu tng n Gia Bao tip Chu tich ang Cng san Nht

• Thu tng n Gia Bao tip Chu tich ang T do Dn Chu Nht

• Thu tng n Gia Bao tip Chu tich ang Xa hi Dn chu
Xem tip>>
T liu tng quan
• Nhng vn nhay cam trong quan h Trung-Nht 2007/04/12
Lich s la vn chinh tri nhay cam nht trong quan h Trung-Nht. Trung Quc xa nay chu trng "Ly s lam gng, hng ti tng lai", nguyn phat trin quan h i i hu nghi gia nhn dn hai nc trn c s tn trong lich s...
• Giao lu va Hp tac vn hoa Trung-Nht 2007/04/12
Sau khi Trung Quc va Nht Ban binh thng hoa quan h, mi quan h vn hoa gia chinh phu hai nc mi c xy dng va khng ngng cung c, tng cng. Ngay 6-12-1979, hai nc ky "Hip inh giao lu vn hoa Trung-Nht"...
• Giao lu va hp tac khoa hoc-ky thut gia Trung Quc va Nht Ban 2007/04/11
u thp nin 60 cua th ky trc, Trung Quc va Nht bt u giao lu khoa hoc-ky thut nhn dn, y la mt knh quan trong can b khoa hoc-ky thut Trung Quc tim hiu tinh hinh phat trin...
Xem tip>>
Cac bai binh lun
• S mong i cua coi long la vi hng ti tng lai -Vai net v l khai mac cua Trung Quc trong Nm giao lu vn hoa th thao Trung Nht 2007/04/13
Ti 12, l khai mac cua Trung Quc trong Nm giao lu vn hoa th thao Trung Nht a t chc trong th tai Nha hat Quc gia Tykyo thu Nht. Thu tng Trung Quc n Gia Bao ang thm Nht va Thu tng Nht Abe Shinzo a cung d l khai mac nay...
• Thu tng Trung Quc n Gia Bao phat biu din vn tai Quc hi Nht Ban vi tiu : Vi Hu nghi va Hp tac 2007/04/12
Thu tng Trung Quc n Gia Bao ang thm Nht Ban ngay 12 a phat biu bai din vn vi tiu "Vi Hu nghi va Hp tac" trc hn 400 nghi si Thng va Ha nghi vin tai Hi trng Ha nghi vin Quc hi Nht Ban. y la Nha lanh ao Trung Quc u tin trong 22 nm qua...
• Tng cng hp tac kinh t-thng mai la nguyn vong chung cua nhn dn hai nc Trung Quc-Han Quc 2007/04/11
Thu tng Trung Quc n Gia Bao sang 11 a co phat biu din vn v quan h kinh t-thng mai gia Trung Quc va Han Quc tai Thu X-un Han Quc. Thu tng n Gia Bao a xut 4 kin nghi v tng cng hn na s hp tac trong linh vc kinh t-thng mai gia hai nc...
Xem tip>>