Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 

• Thu� t���ng �n Gia Ba�o k��t thu�c chuy��n th�m Ha�n Qu��c va� Nh��t v�� ���n B��c Kinh
Xem ti��p>>
• Ba�o chi� n���c ngoa�i quan t�m chuy��n th�m Nh��t cu�a Thu� t���ng �n Gia Ba�o 2007/04/14
• T��ng la�nh s�� Nh��t ta�i Th���ng Ha�i �a�nh gia� ti�ch c��c tha�nh qua� th�m Nh��t cu�a Thu� t���ng �n Gia Ba�o 2007/04/14
• Thu� t���ng �n Gia Ba�o v�� n���c sau khi k��t thu�c chuy��n th�m Ha�n Qu��c va� Nh��t Ba�n 2007/04/13
• Thu� t���ng �n Gia Ba�o va� Thu� t���ng A-b� cu�ng tham d�� bu��i chi�u �a�i 35 n�m bi�nh th���ng ho�a quan h�� ngoa�i giao Trung-Nh��t 2007/04/13
• Ca�c chi�nh �a�ng cu�a Nh��t �a�nh gia� cao ba�i di��n v�n cu�a Thu� t���ng �n Gia Ba�o ta�i Qu��c h��i Nh��t 2007/04/13
Xem ti��p>>

• Thu� t���ng �n Gia Ba�o va� Thu� t���ng Nh��t A-b� d�� l�� khai ma�c "N�m giao l�u V�n ho�a Th�� thao Nh��t--Trung"

• Thu� t���ng �n Gia Ba�o h��i �a�m v��i C��u Thu� t���ng Nh��t

• Thu� t���ng �n Gia Ba�o d�� bu��i ti��c chi�u �a�i ba�y �oa�n th�� H��u nghi� Nh��t--Trung

• Thu� t���ng �n Gia Ba�o ti��p Chu� ti�ch �a�ng D�n chu� Nh��t

• Thu� t���ng �n Gia Ba�o ti��p Chu� ti�ch danh d�� Hi��p h��i Ga-cai S�-ca Nh��t

• Thu� t���ng �n Gia Ba�o ti��p Chu� ti�ch �a�ng C��ng sa�n Nh��t

• Thu� t���ng �n Gia Ba�o ti��p Chu� ti�ch �a�ng T�� do D�n Chu� Nh��t

• Thu� t���ng �n Gia Ba�o ti��p Chu� ti�ch �a�ng Xa� h��i D�n chu�
Xem ti��p>>
T� li��u t��ng quan
• Nh��ng v��n ��� nha�y ca�m trong quan h�� Trung-Nh��t 2007/04/12
Li�ch s�� la� v��n ��� chi�nh tri� nha�y ca�m nh��t trong quan h�� Trung-Nh��t. Trung Qu��c x�a nay chu� tr��ng "L��y s�� la�m g��ng, h���ng t��i t��ng lai", nguy��n pha�t tri��n quan h�� ���i ���i h��u nghi� gi��a nh�n d�n hai n���c tr�n c� s�� t�n tro�ng li�ch s��...
• Giao l�u va� H��p ta�c v�n ho�a Trung-Nh��t 2007/04/12
Sau khi Trung Qu��c va� Nh��t Ba�n bi�nh th���ng ho�a quan h��, m��i quan h�� v�n ho�a gi��a chi�nh phu� hai n���c m��i ����c x�y d��ng va� kh�ng ng��ng cu�ng c��, t�ng c���ng. Nga�y 6-12-1979, hai n���c ky� "Hi��p �i�nh giao l�u v�n ho�a Trung-Nh��t"...
• Giao l�u va� h��p ta�c khoa ho�c-ky� thu��t gi��a Trung Qu��c va� Nh��t Ba�n 2007/04/11
���u th��p ni�n 60 cu�a th�� ky� tr���c, Trung Qu��c va� Nh��t b��t ���u giao l�u khoa ho�c-ky� thu��t nh�n d�n, ��y la� m��t k�nh quan tro�ng ��� ca�n b�� khoa ho�c-ky� thu��t Trung Qu��c ti�m hi��u ti�nh hi�nh pha�t tri��n...
Xem ti��p>>
Ca�c ba�i bi�nh lu��n
• S�� mong ���i cu�a co�i lo�ng la� vi� h���ng t��i t��ng lai -Va�i ne�t v�� l�� khai ma�c cu�a Trung Qu��c trong N�m giao l�u v�n ho�a th�� thao Trung Nh��t 2007/04/13
T��i 12, l�� khai ma�c cu�a Trung Qu��c trong N�m giao l�u v�n ho�a th�� thao Trung Nh��t �a� t�� ch��c tro�ng th�� ta�i Nha� ha�t Qu��c gia Tykyo thu� �� Nh��t. Thu� t���ng Trung Qu��c �n Gia Ba�o �ang �� th�m Nh��t va� Thu� t���ng Nh��t Abe Shinzo �a� cu�ng d�� l�� khai ma�c na�y...
• Thu� t���ng Trung Qu��c �n Gia Ba�o pha�t bi��u di��n v�n ta�i Qu��c h��i Nh��t Ba�n v��i ti�u ���: Vi� H��u nghi� va� H��p ta�c 2007/04/12
Thu� t���ng Trung Qu��c �n Gia Ba�o �ang �� th�m Nh��t Ba�n nga�y 12 �a� pha�t bi��u ba�i di��n v�n v��i ti�u ��� "Vi� H��u nghi� va� H��p ta�c" tr���c h�n 400 nghi� si� Th���ng va� Ha� nghi� vi��n ta�i H��i tr���ng Ha� nghi� vi��n Qu��c h��i Nh��t Ba�n. ��y la� Nha� la�nh �a�o Trung Qu��c ���u ti�n trong 22 n�m qua...
• T�ng c���ng h��p ta�c kinh t��-th��ng ma�i la� nguy��n vo�ng chung cu�a nh�n d�n hai n���c Trung Qu��c-Ha�n Qu��c 2007/04/11
Thu� t���ng Trung Qu��c �n Gia Ba�o sa�ng 11 �a� co� pha�t bi��u di��n v�n v�� quan h�� kinh t��-th��ng ma�i gi��a Trung Qu��c va� Ha�n Qu��c ta�i Thu� �� X�-un Ha�n Qu��c. Thu� t���ng �n Gia Ba�o �a� ��� xu��t 4 ki��n nghi� v�� t�ng c���ng h�n n��a s�� h��p ta�c trong li�nh v��c kinh t��-th��ng ma�i gi��a hai n���c...
Xem ti��p>>