Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Pho thu tng Trung Quc Tng Bi Vim noi, ng st Thanh Tang a y u iu kin vn hanh thng xe toan tuyn
Xem tip>>
• Phng tin thng tin cua cac nc quan tm theo doi vic ng st Thanh Tang Trung Quc thng xe 2006/07/04
• Ba chuyn tau u tin chay t Bc Kinh Thanh va Lan Chu ti La-sa an toan vao ngay 3 2006/07/04
• Loai ngi a m ra lich s tau hoa ch khach i lai trn "noc nha th gii" 2006/07/03
• Chu tich H Cm ao khao sat ng st Thanh Tang va yu cu cng tac vn hanh va quan ly ng st phai ng u th gii 2006/07/03
• Chuyn tau u tin ng st Thanh Tang n La-sa 2006/07/02
Xem tip>>
• Nhng khu phong canh ni ting trn tuyn ng st Thanh Tang 2006/06/30
• Vic bao v ng vt hoang da trong xy dng ng st Thanh Tang 2006/06/30
• Nhng ky luc nht th gii cua tuyn ng st Thanh Tang 2006/06/29
• Cng tac bao v thin nhin trong qua trinh xy dng tuyn ng st Thanh Tang 2006/06/29
• Khai thng ng st Thanh Tang vi xy dng kinh t Ty Tang 2006/06/28
• Khai thng ng st Thanh Tang c hi u t 2006/06/28
• ai hi ai biu toan quc ang Cng san Trung Quc ln th nht 2006/06/28
• Trung Quc ang bt tay qui hoach cac khu du lich doc tuyn ng st Thanh Tang 2006/06/27
• Khai quat tinh hinh ng st Thang Tang 2006/06/27
ng st Thanh Tang t thanh ph Ty Ninh tinh Thanh Hai n thanh ph La-sa khu t tri Ty Tang, dai 1956 ki-l-met, la ng st cao nguyn co cao tuyt i cao nht, tuyn ng dai nht, oan ng xuyn qua t ng lanh dai nht trn th gii...........
• ng st Thanh Tang 2006/06/27
ng st Thanh Tang c ca th gii chu y se thng xe toan tuyn vao ngay 1 thang 7. ng st Thanh Tang (oan G-mu n La-sa) la ng st cao nguyn co cao cao nht so vi mt bin, co chiu dai dai nht, chay qua nn t ong bng dai nht trn th gii, la cng trinh d an mang tinh th thach nht trong lich s xy dng ng st th gii...........
Xem tip>>