Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  ai hi ai biu toan quc ang Cng san Trung Quc ln th nht
   2006-06-28 15:24:58    cri

Mua he nm 1920 n mua xun nm 1921, cung vi vic truyn ba rng rai cua chu nghia Mac tai Trung Quc, s phat trin si ni cua phong trao cng nhn Trung Quc, la san vt kt hp cua hai phong trao nay, t chc thi ky u ang cng san Trung Quc a ln lt thanh lp tai Thng Hai, Bc Kinh, Vu Han, Trng Sa, T Nam, Quang Chu cung nh trong lu hoc sinh tai Nht, Chu u, iu kin thanh lp ang c ban chin mui.

Ti 23 thang 7, ai hi ai biu toan quc ang Cng san Trung Quc ln th nht chinh thc khai mac tai s nha 106 ph Vong Chi t gii Phap Thng Hai. n d co Ly Han Tun, Ly at cua Thng Hai; Trng Quc ao, Lu Nhn Tinh cua Bc Kinh; Mao Trach ng, Ha Thuc Hanh cua Trng Sa; ng Tt Vu, Trn am Thu cua Vu Han; Vng Tn My, ng n Minh cua T Nam; Trn Cng Bac cua Quang Chu; hoc sinh lu hoc tai Nht Chu Pht Hai cung Bao Hu Tng do Trn c Tu c; Trn c Tu va Ly ai Chiu cha d ai hi vi bn cng tac, nhng trong long cac ai biu ho vn la ngi sang lp va lanh tu chu yu cua ang.

Ngay 24 thang 7 t chc phin hop th hai, ai biu cac ni bao cao tinh hinh va tin trinh cng tac cua t chc ang b trong khu vc nay, ng thi trao i kinh nghim th hi. Ngay 25, 26 nghi hop, dung khi thao cng linh va chng trinh lam vic sau nay cua ang. Ba ngay 27, 28 va 29, ln lt t chc ba hi nghi, tp trung thao lun cng linh va nghi quyt khi thao trc o. Thao lun nghim chinh nhit lit, moi ngi u phat biu y kin cua minh, va co nhn thc thng nht, lai dn n tranh lun trn vn nao o, hi nghi cha a ra quyt inh.

Thi ky sau cua ai hi ai biu toan quc ang Cng san Trung Quc ln th nht a t Thng Hai chuyn n t chc trn mt chic tau Nam H Gia Hng tinh Chit Giang.

1  2