Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Chu tich H Cm ao chao tam bit Tng thng Papoulias va ln lt hi kin Thu tng va Chu tich Quc hi Hy Lap
Xem tip>>
• B trng Ngoai giao Trung Quc Dng Khit Tri anh gia cao chuyn thm cac nc My La-tinh va Chu u cua Chu tich H Cm ao
• Chuyn thm cua Chu tich H Cm ao thu c thanh qua rc r
• Chu tich H Cm ao kt thuc chuyn thm cac nc chu My La-tinh va chu u tr v Bc Kinh
• Chu tich H Cm ao chao tam bit Tng thng Papoulias va ln lt hi kin Thu tng va Chu tich Quc hi Hy Lap
• Ngoai trng Hy Lap noi chuyn thm Hy Lap cua Chu tich H Cm ao la s th hin cua quan h hu nghi Hy Lap-Trung Quc
• Chu tich H Cm ao hi am vi Tng thng Hy Lap Pa-p-li-at
• Chu tich Nc Trung Quc H Cm ao phat biu tai phin hop giai oan hai Hi nghi khng chinh thc nha lanh ao APEC ln th 16
Xem tip>>

• Chu tich H Cm ao ti A-ten bt u chuyn thm chinh thc Hy Lap

• B mac Hi nghi khng chinh thc Nha lanh ao APEC ln th 16

• Chu tich H Cm ao tip Tng thng Nga Met-v-p

• Chu tich H Cm ao tip Thu tng Nht Ban

• Chu tich H Cm ao tip Tng thng C-lm-bi-a

• Chu tich H Cm ao tip ng Tng m Quyn

• Chu tich H Cm ao tip Tng thng My Bu-x

• Chu tich H Cm ao tip ng Lin Chin
Xem tip>>