Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Chu tich H Cm ao hi am vi Tng thng Xy-xen
Xem tip>>
• Chu tich H Cm ao hi am vi Tng thng Xy-xen 2007/02/10
• Chu tich H Cm ao kt thuc chuyn thm chinh thc M-dm-bich ri Ma-pu-t 2007/02/09
• Chu tich H Cm ao hi am vi Tng thng M-dm-bich, Trung Quc M-dm-bich ra thng cao chung 2007/02/09
• Chu tich H Cm ao n Ma-pu-t bt u thm chinh thc M-dm-bich 2007/02/08
• Trung Quc mong cac nc u co th lam nhiu vic xuc tin hoa binh, n inh va phat trin Chu Phi 2007/02/08
Xem tip>>
Ban tin lin quan
• Chu tich nc Trung Quc H Cm ao bt u thm M-dm-bich 2007/02/09
• Chinh phu Trung Quc quyn tin bao v di san th gii Chu Phi 2007/02/08
• Tng cng khi oan kt hp tac Trung Quc Chu Phi, thuc y vic xy dng th gii hai hoa 2007/02/08
• Chu tich H Cm ao toa am vi ai din cua cac doanh nghip vn Trung Quc tai Chu Phi 2007/02/07
• Chu tich H Cm ao thm chinh thc Na-mi-bi-a 2007/02/06
• Khu hp tac kinh t thng mai u tin xy dng tai Chu Phi cua Trung Quc lam l khi cng xy dng tai Dm-bi-a 2007/02/05
• Chu tich H Cm ao thm can b va chin si lc lng gin gi hoa binh Trung Quc tai Li-b-ri-a 2007/02/02
• Chu tich H Cm ao thm Y-a-un- Thu Ca-m-run 2007/02/01
• Cac nc chu Phi quan tm vic nng cao trinh khoa hoc-cng ngh va nghin cu khoa hoc 2007/01/31
Xem tip>>
Chum anh chuyn thm

• Chu tich H Cm ao i am vi Chu tich Quc hi M-dm-bich

• Chu tich H Cm ao hi am vi Tng thng M-dm-bich

• Chu tich H Cm ao n Ma-pu-t bt u thm chinh thc M-dm-bich

• Chu tich H Cm ao phat biu din vn tai Trng ai hoc Pretoria

• Chu tich nc Trung Quc H Cm ao va Tng thng Nam Phi M-b-ki cung d cuc hop bao

• Chu tich H Cm ao hi am vi Tng thng Nam Phi
Xem tip>>