Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Hi nghi cp cao Tai chinh G-20 at c nhn thc chung v ng i khung hoang tai chinh
Xem tip>>
• Chu tich H Cm ao kt thuc chuyn thm Anh v n Bc Kinh
• Cng ng quc t bay to hoan nghnh nhng thanh qua at c tai Hi nghi cp cao Tai chinh G-20
• Hi nghi cp cao Tai chinh G-20 at c nhn thc chung v ng i khung hoang tai chinh
• Hi nghi cp cao Tai chinh ln th 2 Nha lanh ao G-20 din ra tai Lun n, Chu tich H Cm ao tham d va co bai phat biu quan trong
• Chu tich H Cm ao hi am vi Nha lanh ao cac nc Nht Ban, -xtry-li-a, Bra-xin va hi kin Thai t Vng Quc Anh
Xem tip>>
• Hi nghi Cp cao Nhom 20 nc thu c thanh qua tich cc, Trung Quc ku goi tng cng hp tac thuc y cac cuc cai t lin quan
• Trung Quc ong vai tro quan trong tai Hi nghi Cp cao Tai chinh Lun-n Nhom 20 nc
Xem tip>>
Anh

• Pho Thu tng Trung Quc Vng Ky Sn hi am vi B trng Tai chinh My Ghet

• Chu tich H Cm ao oc bai phat biu quan trong tai Hi nghi cp cao Tai chinh ln th 2 Nha lanh ao G-20

• Chu tich H Cm ao tip Thu tng -xtry-li-a

• Chu tich H Cm ao hi am vi Thu tng Nht Ban

• Hi nghi cp cao Tai chinh G-20 at c nhn thc chung v ng i khung hoang tai chinh

• Chu tich H Cm ao tip Vng t Anh

• Chu tich H Cm ao hi am vi Tng thng Bra-xin Lu-la

• Hi nghi cp cao Tai chinh G-20 b mac
Xem tip>>
Vai net v G-20
Cu van thi trng tai chinh