Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
• Hoa�t ���ng Li�n hoan h��u nghi� nh�n d�n bi�n gi��i Trung-Vi��t l��n th�� nh��t n�m 2009 k��t thu�c t��t �e�p
Sa�ng nga�y 8, hoa�t ���ng Li�n hoan h��u nghi� nh�n d�n bi�n gi��i Trung-Vi��t l��n ���u ti�n n�m 2009 k��t thu�c t��t �e�p b�n c��u B��c Lu�n bi�n gi��i Trung-Vi��t. Chu� ti�ch H��i li�n hi��p Trung Qu��c-ASEAN C�� Tu� Li�n va� Chu� ti�ch Li�n hi��p ca�c t�� ch��c h��u nghi� Vi��t Nam Vu� Xu�n H��ng �a� thay m��t hai n���c...
• Hoa�t ���ng Li�n hoan h��u nghi� nh�n d�n bi�n gi��i Trung-Vi��t l��n th�� nh��t n�m 2009 k��t thu�c t��t �e�p
• Di��n �a�n h��u nghi� nh�n d�n bi�n gi��i Trung- Vi��t l��n th�� nh��t ky� Tuy�n b�� Li�n hoan h��u nghi� nh�n d�n bi�n gi��i
• Di��n �a�n H��u nghi� Nh�n D�n Bi�n gi��i Trung-Vi��t di��n ra ta�i tha�nh ph�� Pho�ng Tha�nh Ca�ng Qua�ng T�y Trung Qu��c
• Pho� Chu� ti�ch Chi�nh hi��p Trung Qu��c Ly� Tri��u Tra�c h��i ki��n Chu� ti�ch M��t tr��n T�� qu��c Vi��t Nam Huy�nh �a�m
• Khai ma�c Li�n hoan h��u nghi� nh�n d�n bi�n gi��i Trung-Vi��t l��n ���u ti�n n�m 2009
Ba�i
• ��m li�n hoan h��u nghi� nh�n d�n bi�n gi��i Trung--Vi��t l��n ���u ti�n 2009
T��i nga�y 5 tha�ng 6, L�� ����ng Nh�n d�n tha�nh ph�� Pho�ng Tha�nh Ca�ng Khu T�� tri� D�n t��c Choang Qua�ng T�y r��c r�� a�nh �e�n, ng��p tra�n ti��ng ha�t...
• Nh�n d�n bi�n gi��i hai n���c Trung-Vi��t t�� ch��c hoa�t ���ng li�n hoan h��u nghi�, cu�ng thu�c ���y ��n �i�nh va� ph��n vinh bi�n gi��i
Tha�ng 10 n�m 2008, Thu� t���ng Vi��t Nam Nguy��n T��n Du�ng �a� ���n th�m Trung Qu��c. Trong th��i gian chuy��n th�m, Thu� t���ng Trung Qu��c �n Gia Ba�o va� Thu� t���ng Vi��t Nam Nguy��n T��n Du�ng...
• Chung s��c thu�c ���y s�� pha�t tri��n cu�a vu�ng bi�n gi��i Trung-Vi��t
B���c sang tha�ng 6, ta�i tha�nh ph�� Pho�ng Tha�nh Ca�ng, Qua�ng T�y, Trung Qu��c va� tha�nh ph�� Mo�ng Ca�i, Vi��t Nam, hoa t�� vi khoe s��c khoe m��u, �ua thuy��n r��ng di��n ra s�i n��i, ti��ng tr��ng ti��ng chi�ng r��n ra�, ��u ��u cu�ng la� quang ca�nh tra�n ���y s��c s��ng, ph�i ph��i v��n l�n...
A�nh

• Li�n hoan bi��u di��n nh�n d�n bi�n gi��i Trung-Vi��t

• Chu� ti�ch C�� Tu� Li�n va� Chu� ti�ch Vu� Xu�n H��ng

• Chu� ti�ch C�� Tu� Li�n qua bi�n gi��i Vi��t Nam tham d�� hoa�t ���ng

• Chu� ti�ch C�� Tu� Li�n th�m Tr���ng Trung ho�c Tr��n Phu� Mo�ng Ca�i
Xem ti��p>>