Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
Ngi dn Chng trinh

• Quach an-ngi dn chng trinh cua ban ting Trung CRI

• Mn Linh-ngi dn chng trinh cua ban ting Vit CRI
Khach mi

• Tom tt tiu s ng chi BUI HNG PHUC

• Tiu s cua nguyn ai s T Kin Quc

• Thi trng thanh ph Bng Tng Liu ng Xan
Anh

• Mc bin gii

• Phong vin Vit Nam cua ban ting Vit CRI--Nh Ngoc

• Bin gii Trung-Vit

• Dn tc Choang

• Phong vin CRI ang a tin v cuc i thoai

• Khan gia tai hin trng nu cu hoi

• i thoai trc tuyn co hinh "Hu Nghi Quan chng kin tinh hu nghi" 

• i thoai trc tuyn co hinh "Hu Nghi Quan chng kin tinh hu nghi"
Xem tip>>
im nong

• Khi ng Hoat ng "Tim hiu Trung Quc: Hanh trinh bin gii cua phong vin Trung Quc va nc ngoai ai Phat thanh Quc t Trung Quc tai Quang Ty
S tay Nh Ngoc
Ngay 27/7  n tng Nam Ninh
Ngay 28/7  Con ng hu nghi
Ngay 29/7  Sung Ta sau bn nm tr lai
Ngay 30/7  Thm thn Ban Gia
Ngay 31/7  Sng bin gii Quy Xun
Ngay 1/8    Thm Cang Phong Thanh
Ngay 2/8    Khm Chu tran y sc sng
Ngay 3/8    Chu v Hp Ph
Thi s
• Din an Hp tac kinh t Vinh Bc B m rng 2009 khai mac tai Nam Ninh Quang Ty
• Din an Thi trng hp tac kinh t khu vc Vinh Bc B m rng nm 2009 se hop tai Bc Hai Quang Ty
• Khu cang khng thu nhp khu Khm Chu Quang Ty c gng thc hin muc tiu phat trin
• Nganh du lich Ty Tang a bc vao mua ng khach, ve xe va ve vao ca canh im du lich rt kho mua
• Tao dng Trung tm u mi vn tai ng thuy va kho vn bn cang quc t trong khu vc Trung Quc-ASEAN
• Pho Tng bin tp ai Phat thanh Quc t Trung Quc Ma Vi Cng tip cac ng chi nguyn ai s Trung Quc va Vit Nam
Xem tip>>
Bai
• Ba thanh ph Vinh Bc B Quang Ty: Xy dng tuyn ng thuy vang gia Trung Quc va ASEAN
• Vic bao tn vn hoa dn tc thiu s Quang Ty minh chng cho s oan kt dn tc
• "n inh lu dai-Quang Ty chng kin lich s lu i cua tinh hu nghi Trung-Vit"
Xem tip>>
Ban tin lin quan
• Ni ep ky diu cua Khu t tri Ni Mng, o la huyn Kh S Kh Thng
• oan phong vin ai Phat thanh Quc t Trung Quc kt thuc hoat ng phong vn a tin tai Tn Cng
• Chu Xip-soong-ban-na tinh Vn Nam phn u thc hin muc tiu xy dng Chu sinh thai vao nm 2015
• Bn Quan Luy Vn Nam mn ng thuy Sng Lan Thng-sng M Cng m rng mu dich bn nc
• 3 nm ti, lng mu dich i ngoai cua Ca khu M-han chu Xip-soong-ban-na Vn Nam co trin vong tng 2-3 ln
Xem tip>>
Anh lin quan

• oan phong vin ai Phat thanh Quc t Trung Quc phong vn tai Vn Nam

• Chu tich Khu t tri Uy-ua Vng Lac Tuyn tip Tng Giam c CRI Vng Canh Nin
Xem tip>>