Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  S tay Nh Ngoc
   2009-08-07 17:22:32    cri

Ngay 27 thang 7

n tng Nam Ninh

Sau ba ting ng h ct canh t Bc Kinh, may bay ch oan tham gia hoat ng a tin, phong vn mang tn "Tim hiu Trung Quc-Hanh trinh bin gii Quang Ty cua phong vin Trung Quc va nc ngoai ai CRI" a an toan ha canh xung sn bay Nam Ninh. Nam Ninh ang vao mua he, thi tit oi bc nh Vit Nam, mt cn ma rao p n, ma to nh trut nc, sau mi lm phut, tri nh diu lai sau cn nong hm hp cua bui chiu, nhng hang cy bn ng nh xanh non hn sau mt trn ma mat me, nhng hang cy ai o, dm but vang, inh hng tim ua nhau khoe sc, nhng chic trng ng khng l va hinh anh quc ky Vit Nam cung quc ky cua cac nc ASEAN ng sng sng bn ai l nh tng thm khng khi chao on ngay hi.

Khp thanh ph Nam Ninh ni nao cung bng ln sc sng, ng ph thng tp, nhng toa nha cao choc tri, con sng Ung Giang chay qua thanh ph, cng thm Nam H nc y m p, im t cho thanh ph cang thm ti ep . Nam Ninh la Thu phu cua Khu T tri dn tc Choang Quang Ty, ni y dn tc Choang, dn tc Han va cac dn tc khac chung sng hai hoa, cac dn tc Quang Ty ang ganh vac nhim vu to ln la nhip cu ni Trung Quc vi cac nc ASEAN. Nm 2000, ti a co dip n thm Nam Ninh, luc o cha co Trung tm hi ch, cha co toa nha 59 tng trn quang Trng Ngu Tng, nay la toa nha cao nht cua Quang Ty va khu vc Ty Nam Trung Quc, ln trn o co th ngm nhin toan canh thanh ph Nam Ninh, cung cha co toa nha u t s 109 hoanh trang nm trn ai l dn tc, ni o co tru s cua Tng Lanh s quan Vit Nam. Ln nay tr lai Quang Ty, ti bang hoang ng ngang trc s thay i to ln cua Quang Ty. Ti c tng nh minh ang lac vao nhng toa nha cao tng s cua Thu Bc Kinh.

Quang Ty va Vit Nam co truyn thng giao lu hp tac lu i, tinh hu nghi, Vit Nam-Trung Quc nui sng lin mt dai cung chinh la chi s tip giap gn gui v mt ia ly gia Quang Ty va Vit Nam, nhc n Quang Ty la ngi Vit Nam lai dat dao tinh cam anh em ng chi chn thanh, vi Chu tich H Chi Minh va nhiu ng chi cach mang tin bi Vit Nam a nhiu nm hoat ng cach mang trn t Quang Ty, lai tinh cam tt ep trong long nhn dn Quang Ty noi ring va nhn dn Trung Quc noi chung, trong chuyn thm Trung Quc, ng chi Tng Bi Th Ban Chp Hanh Trung ng ang cng san Vit Nam Nng c Manh tng noi, y la iu kin cac th h hm nay va mai sau tip tuc tng cng quan h hai nc trn tinh thn hai bn cung co li cung thng. c bit, phat huy hn na quan h hu nghi va hp tac toan din gia hai ang hai nc theo phng chm "16 ch" va tinh thn "4 tt", Quang Ty ang tip tuc hp tac vi cac ia phng Vit Nam thuc y hp tac u t, kinh t-thng mai va nhiu linh vc khac, nht la xy dng c s ha tng cho hp tac "hai hanh lang mt vanh ai" kinh t ma chinh phu hai nc a thoa thun, y chinh la mt ong gop tich cc nhm tng cng va phat trin quan h hu nghi va hp tac toan din Trung-Vit.

Nhc n Vit Nam thi ng bao dn tc Choang Quang Ty cung cam thy dat dao tinh hu nghi. Khach san Dn Tc ni Ban tuyn hun Thanh uy Nam Ninh m tic chiu ai oan la khach san nm sao sang trong rc r anh en, Uy vin ban Kim tra Giam sat Thanh uy , chi Trng Hng Vy nhit tinh tip on oan, c bit ti la ngi Vit Nam, chi thn mt noi vi ti rng chi rt co cam tinh vi Vit Nam, nu c mi tham gia hi nghi nc khac nhiu khi chi phai t chi vi cng vic rt bn, nhng nu c c i Vit Nam cng tac la chi lun lun sn sang vi n Vit Nam chi cam nhn c tinh hu nghi anh em mt nha. Chi bao nhin ti rt thn thit c nh em gai cua chi , ti cung vy , thy chi rt dung di, gn gui thn thng. Hai chung ti chi con cach biu at tinh cam chn thanh cua minh bng cach ung cheo chen. Khi chuc ru, cac c gai dn tc thiu s Quang Ty con hat bai dn tc Kinh "Qua cu gio bay", ti nghe cac c hat ma c ng nh ang nghe hat quan ho cua Vit Nam Hi Lim. Ti ng ln hat cung cac c, khng khi bui tic m nng tinh hu nghi.

Ngay trong chng dng chn u tin, Nh Ngoc a cam nhn c s thay i to ln cua thanh ph Nam Ninh va tinh cam hu nghi thm thit cua hai nc Trung Quc va Vit Nam, trong nhng chng dng chn tip theo chc chn rng Nh Ngoc se cang cam nhn c tinh cam hu nghi mn nng gia hai nc.

Ngay 28 thang 7


1 2 3 4 5 6 7 8