Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
• Din an Hp tac kinh t Vinh Bc B m rng 2009 khai mac tai Nam Ninh Quang Ty 2009/08/06
• Din an Thi trng hp tac kinh t khu vc Vinh Bc B m rng nm 2009 se hop tai Bc Hai Quang Ty 2009/08/03
• Khu cang khng thu nhp khu Khm Chu Quang Ty c gng thc hin muc tiu phat trin 2009/08/03
• Nganh du lich Ty Tang a bc vao mua ng khach, ve xe va ve vao ca canh im du lich rt kho mua 2009/08/03
• Tao dng Trung tm u mi vn tai ng thuy va kho vn bn cang quc t trong khu vc Trung Quc-ASEAN 2009/08/02
• Pho Tng bin tp ai Phat thanh Quc t Trung Quc Ma Vi Cng tip cac ng chi nguyn ai s Trung Quc va Vit Nam 2009/07/29
• Khi ng Hoat ng "Tim hiu Trung Quc: Hanh trinh bin gii cua phong vin Trung Quc va nc ngoai ai Phat thanh Quc t Trung Quc tai Quang Ty 2009/07/28
• Pho Tng Bin tp CRI tip nguyn ai s Vit Nam tai Trung Quc va nguyn ai s Trung Quc tai Vit Nam 2009/07/28

Not Found!(404)