Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tao dng Trung tm u mi vn tai ng thuy va kho vn bn cang quc t trong khu vc Trung Quc-ASEAN
   2009-08-02 17:24:31    cri
Theo tin ai chung ti: Ngi phu trach hu quan Tp oan cng vic Phong Thanh Cang--Cng ty con vn toan phn thuc Tp oan cng vic Cang quc t Vinh Bc B Quang Ty Trung Quc gn y noi, thuc y phat trin kinh t khu vc xung quanh Vinh Bc B, Cang vinh Bc B se c tao dng thanh Trung tm u mi vn tai ng thuy va kho vn bn cang quc t trong khu vc Trung Quc-ASEAN.

Cang Vinh Bc B bao gm ba cang ln la Phong Thanh Cang, Cang Khm Chu va Cang Bc Hai Quang Ty, la con ng ln i ra bin thun tin nht khu vc Ty Nam. Theo thng k, thang 1 n thang 6 nm nay, Cang Vinh Bc B hoan thanh xut nhp hang hoa 27,51 triu tn, tng trn 14% so vi cung ky .