Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nganh du lich Ty Tang a bc vao mua ng khach, ve xe va ve vao ca canh im du lich rt kho mua
   2009-08-03 16:01:22    cri
Theo tin ai chung ti: Bc vao thang 8, mt s hoat ng ngay tt c truyn nh Lin hoan Shoton,v.v a li keo nganh du lich Ty Tang ngay cang nong hi. Ba Hoang Qua Nhac, nhn vin lam vic cua Cng ty Du lich Quc t Trung Quc, mt Cng ty du lich quy m nht Trung Quc a gii thiu rng, t thang 7 n thang 8, lng khach ng ky du lich Ty Tang cua cng ty nay a ln ti 5000 lt ngi, ngang vi mc tt nht lich s nm 2007, trung binh mi tun u co 4 tua du lich la du lich Ty Tang.

Lin hoan Shoton se din ra t ngay 20 n 26 thang 8 tai La-sa, la mt trong nhng ngay tt c truyn dn tc long trong nht cua Ty Tang, trong o co cac hoat ng truyn thng nh trin lam tng pht, biu din kich Ty Tang,v.v. Ba Hoang Qua Nhac noi, do anh hng cua Lin hoan Shoton hin nay, s ngi ng ky i du lich Ty Tang vn tip tuc tng ln.