Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Din an Hp tac kinh t Vinh Bc B m rng 2009 khai mac tai Nam Ninh Quang Ty
   2009-08-06 15:18:55    cri

 

Th trng L Manh Hng va Tng Lanh s Nguyn Anh Dung

Theo tin ai chung ti: Din an Hp tac kinh t Vinh Bc B m rng nm 2009 ngay 6 khai mac tai Nam Ninh, Quang Ty. Gn 400 ai biu n t cac nc Trung Quc, Vit Nam, Ma-lai-xi-a, Thai Lan..., trong o co Th trng B Giao thng vn tai Vit Nam L Manh Hng, Tng Lanh s Vit Nam tai Nam Ninh Nguyn Anh Dung a tham d Din an.

Chu cua Din an ln nay la cung kin tao "Cc tng trng mi Trung Quc-ASEAN: M rng hp tac, bin khung hoang thanh c hi". Trong mt ngay ri din ra Din an, cac nha lanh ao, chuyn gia, hoc gia cua Trung Quc va cac nc ASEAN se thao lun 3 nghi trinh ln la: Khung hoang tai chinh toan cu va Hp tac kinh t Vinh Bc B m rng, Xy dng c s ha tng va hp tac khu vc Vinh Bc B m rng, Phat trin hp tac gia khu vc Vinh Bc B va cac Tiu vung ASEAN.

1 2