Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Din an Thi trng hp tac kinh t khu vc Vinh Bc B m rng nm 2009 se hop tai Bc Hai Quang Ty
   2009-08-03 19:59:30    cri
Theo tin ai chung ti: Pho Thi trng thanh ph Bc Hai Quang Ty Trung Quc Dng Chi Vin ngay 3 trong bui hop bao noi, Din an Thi trng hp tac kinh t khu vc Vinh Bc B m rng nm 2009 ngay 8 se hop tai Bc Hai Quang Ty.

ng Dng Chi Vin noi, chu cua Din an ln nay la "Hp tac, giao lu, cung thng va phat trin", d kin se co gn 200 ngi n d, la mt ngay hi ln lanh ao cp cao giao lu hp tac gia cac thanh ph, co y nghia quan trong:

"T chc Din an Thi trng hp tac kinh t khu vc Vinh Bc B m rng, se th hin quang ba toan hng u th c ao va khng gian phat trin to ln cua cac thanh ph n d, tao c hi tt ep tng cng giao lu va hp tac, khc phuc anh hng cua cuc khung hoang tai chinh quc t, mu cu thc hin hp tac, cung thng va phat trin gia cac thanh ph." .