Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  3 nm ti, lng mu dich i ngoai cua Ca khu M-han chu Xip-soong-ban-na Vn Nam co trin vong tng 2-3 ln
   2009-08-22 16:13:18    cri
Theo tin ai chung ti: ng Ng Bn, Pho Chu nhim khu phat trin kinh t M-han chu Xip-soong-ban-na Vn Nam Trung Quc ngay 21 noi, 2-3 nm ti, lng mu dich i ngoai cua Ca khu M-han co trin vong tng 2-3 ln. ng noi, Ca khu M-han c ban cha bi anh hng cua khung hoang tai chinh, thang 1 n thang 7 nm nay, kim ngach mu dich i ngoai thc hin 150 triu USD, tng ng vi trn 80% tng kim ngach mu dich i ngoai cua ca nm ngoai.

ng Ng Bn noi, ba nc Trung Quc, Lao, Thai Lan co tinh b khuyt kinh t rt manh. Trn c s trin khai lu dai mu dich i vi Lao, hin nay, M-han phn u thng qua bin phap "rau xanh i du mo", "hoa ti i du mo", "hoa qua x lanh i hoa qua nhit i", m rng trao i mu dich vi Thai Lan.