Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tom tt tiu s ng chi BUI HNG PHUC
   2009-07-29 18:06:39    cri

Tom tt tiu s

/c BUI HNG PHUC

Pho chu tich Hi hu nghi Vit Trung,

Nguyn ai s Vit nam tai Trung quc

Hoc va tn : BUI HNG PHUC

Ngay sinh: 15-10-1935

Qu quan: tinh Hai Dng

Trinh vn hoa: ai hoc

Qua trinh cng tac:

1946 n 1951 : chin si qun i nhn dn Vit Nam

1951 n 1954 : hoc sinh Trng Duc tai hoc hiu Qu Lm hoc ting Trung Quc tai Nam Ninh

1955 n 1962 : Can b Vn phong Phu thu tng va Uy ban Dn tc Trung ng Vit Nam

1962 n 1968 : Hoc ai hoc Ngoai giao Ha Ni, ai hoc Bc Kinh va ai hoc Cai-r Ai-cp

1968 n 1977 : Cng tac tai Vu Ty A Phi chu B Ngoai giao Vit Nam

1977 n 1984 : Vu pho ri Vu trng Vu Ty A Phi chu B Ngoai giao Vit Nam

1984 n 1988 : Chanh vn phong B Ngoai giao

1988 n 1989 : Tr ly B trng Ngoai giao

1989 n 1994 : ai s Vit Nam tai CHLB c kim ai s tai Thuy Si va Ao

1994 n 1997 : Tr ly B trng Ngoai giao kim Cuc trng cuc Lanh s

1997 n 2002 : ai s Vit Nam tai Trung Quc

2003 n nay: Pho chu tich Hi hu nghi Vit Trung