Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  i thoai trc tuyn co hinh: Hu Nghi Quan chng kin tinh hu nghi
   2009-08-06 16:06:59    cri

Xem toan vn cua cuc i thoai trc tuyn co hinh

La mt trong nhng ni dung quan trong cua hoat ng "Tim hiu Trung Quc: Hanh trinh bin gii cua phong vin Trung Quc va nc ngoai ai Phat thanh Quc t Trung Quc" tai Quang Ty, cuc i thoai trc tuyn co hinh "Hu Nghi Quan chng kin tinh hu nghi" ngay 29 a din ra tai Hu Nghi Quan, thanh ph Bng Tng, Quang Ty, Trung Quc. Cac ng chi T Kin Quc, nguyn ai s Trung Quc tai Vit Nam; Bui Hng Phuc, nguyn ai s Vit Nam tai Trung Quc va thi trng thanh ph Bng Tng Liu ng San a nhn li mi tham gia. Moi ngi a nhin lai s phat trin cua quan h hai nc Trung-Vit trong gn 60 nm qua va trin vong v tng lai t ba mt: chinh tri, kinh t va giao lu nhn dn.

Sang 28, ng chi T Kin Quc, nguyn ai s Trung Quc tai Vit Nam, va ng chi Bui Hng Phuc, nguyn ai s Vit Nam tai Trung Quc, a song ca bai hat "Vit Nam-Trung Hoa" bng ting Vit tai Hu Nghi Quan, m man cho cuc i thoai i thoai trc tuyn co hinh vi chu "Hu Nghi Quan chng kin tinh hu nghi".

Hu Nghi Quan la ca khu trn b quan trong ni lin Trung Quc vi cac nc ng-Nam A, cung la ni chng kin s phat trin cua quan h hai nc Trung-Vit. ng chi Bui Hng Phuc, nguyn ai s Vit Nam tai Trung Quc cho bit, Hu Nghi Quan co y nghia c bit trong lich s giao lu gia hai nc Vit Nam-Trung Quc. ng chi noi:

"Trc ht, ti phai noi rng, Hu nghi quan la mt ni chng kin nhng s kin quan trong cung nh cac hoat ng rt quan trong gia Vit Nam va Trung Quc. Con v mt kinh t ma noi, con ng giao lu gia Vit Nam va Trung Quc a c m rt rng rai, Hu nghi quan la mt ni giao lu v mt kinh t gia Vit Nam va Trung Quc. Ti chu y n, hang oan ngi xp hang i du lich gia hai bn tai Hu nghi quan, rt nhiu ngi Vit Nam sang Trung Quc tham quan va rt nhiu ngi t Trung Quc sang Vit Nam du lich, chng to Hu nghi quan la mt vi tri rt quan trong va c bit."

Hai nc Trung Quc-Vit Nam thit lp quan h ngoai giao vao ngay 18-1-1950. Sau khi thc hin binh thng hoa quan h hai nc nm 1991, tinh hu nghi truyn thng gia hai nc a c tip thm sc sng mi. c bit la phng chm 16 ch "Lang ging hu nghi, hp tac toan din, n inh lu dai, hng ti tng lai" va tinh thn "bn tt" "Lang ging tt, ban be tt, ng chi tt, i tac tt" do Lanh ao hai nc xac inh a a quan h hai nc Trung-Vit bc vao giai oan phat trin mi.

Quan h chinh tri gia hai nc Trung-Vit c tng cng a cung cp s bao am quan trong cho giao lu mu dich bin gii gia hai nc. Sau khi Trung Quc thi hanh chinh sach cai cach m ca va Vit Nam tin hanh cng cuc i mi, c bit la sau khi Trung Quc thi hanh chinh sach "lam giau cho nhn dn bin gii" nm 1999, mu dich bin gii gia hai nc Trung-Vit a phat trin bng bng hn bao gi ht. 

thuc y phat trin mu dich bin gii, Chinh phu hai nc a n lc rt ln. Vi du nh, tuyn ng cao tc t Nam Ninh, Quang Ty n Hu Nghi Quan-tuyn ng cao tt ni lin vi cac nc ASEAN u tin cua Trung Quc thng xe toan tuyn vao nm 2005 a tr thanh mt tuyn ng thun tin cho giao lu kinh t-thng mai gia hai nc Trung-Vit, rut ngn manh me khoang cach gia hai nc va nhn dn hai nc.

V s giao lu gia nhn dn hai nc Trung-Vit, hai nc gn gui v ia ly, vn hoa tng thng, nhn dn vung bin gii hai nc nh anh em mt nha. Chu tich Hi Hu nghi Vit-Trung, nguyn ai s Vit Nam tai Trung Quc Bui Hng Phuc cho bit, cung vi cac nm quan trong sp n, giao lu nhn dn gia hai nc Vit-Trung se c tng cng hn na:

"Ti mun nhn manh ti giao lu gia nhn dn ra hai bn bin gii va nhn dn gia hai nc Vit-Trung, bi vi giao lu nhn dn la trai tim n vi trai tim, trai tim n vi trai tim ri thi khng co gi pha v ni. Trong thi gian gn y va sp ti, giao lu nhn dn hai nc Vit-Trung se rt nhn nhip, bi vi nm nay la Quc khanh 60 nm cua Trung Quc, u nm ti la 60 nm Kin giao gia Vit Nam va Trung Quc, cui nm ti Quc khanh ln th 65 cua Vit Nam, sang nm lai la Nm hu nghi Vit Nam-Trung Quc, cho nn, Hi hip hi Vit-Trung cung nh cac hip hi hu nghi se t chc rt nhiu hoat ng thuc y quan h o."

"Trung Quc-Vit Nam thm tinh hu nghi, va la ng chi va la anh em", y la s tng kt cao v tinh hu nghi hai nc cua cac nha lanh ao tin bi hai nc. Trin vong v tng lai, nguyn ai s Trung Quc tai Vit Nam T Kin Quc cho bit, tinh hinh mi se thuc y quan h Trung-Vit bc vao giai oan mi.

"Hoa binh va hu nghi lun la dong chinh cua quan h Trung-Vit, phng chm 16 ch la khun kh phat trin cua quan h hai nc trong th ky 21. Sang nm la ky nim 60 nm Ngay thit lp quan h ngoai giao Trung Quc-Vit nam, cung la Nm Hu nghi Trung-Vit, ti tin tng rng, thng qua s n lc chung cua hai bn, quan h gia hai ang va hai nc Trung-Vit nht inh se bc ln giai oan phat trin mi".


1 2