Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ni ep ky diu cua Khu t tri Ni Mng, o la huyn Kh S Kh Thng
   2009-09-03 16:28:59    cri

Nghe Online

My nm gn y, theo a tng nhanh nhip bc m ca i ngoai, khu t tri Ni Mng Trung Quc ngay cang c nhiu ngi bit n, mua he hang nm la mua thao nguyn ti ep nht, du khach n y ngm canh ng co, tri xanh, my trng khng ngng tng ln. Trong tit muc nay, chung ti xin gii thiu vi cac ban mt ni ep ky diu cua Khu t tri Ni Mng, o la huyn Kh S Kh Thng.

Huyn Kh S Kh Thng nm gn thanh ph Xich Phong phia ng Khu t tri Ni Mng, cach Bc Kinh hn 600 km, dn s ca huyn gn 250 nghin ngi, din tich rng hn 20 nghin km vung, la mt khu vc chung sng cua 10 dn tc nh Mng, Han, Hi, Man v v, vi dn tc Mng C la chinh. Do Kh S Kh Thng nm ni giao tip gia ba ia mao ln la day nui Yn Sn, nui ai Hng An Linh va vung t cat Hun San Ta Kh, nn vi tri ia ly u vit va kt cu ia cht c bit nay a tao nn phong canh thin nhin v cung c ao..

Kh S Kh Thng la mt min t nhiu ngi hng ao c, hang nm du khach trong va ngoai nc n y ngm canh nm np khng ngt, manh t ti ep nay co kha nhiu ia hinh ia mao rt c ao nh: Thach lm, Thao nguyn, Bai cat, Rng nguyn thuy, H nc mn v v, tai nguyn du lich di dao, la khu thng canh du lich cp quc gia va cp th gii. Nm 2005, huyn Kh S Kh Thng c t chc giao duc, khoa hoc va vn hoa Lin hp quc mnh danh la Cng vin ia cht th gii. ng Tn Minh Vu trng phong du lich huyn gii thiu rng:

"Tai nguyn du lich rt phong phu, nhng tai nguyn Ni Mng co thi y hu nh u co ca. Do nhiu ngun tai nguyn u tp trung trn manh t 20 nghin km vung, nn chung ti mi goi huyn Kh S kh Thng la hinh anh thu nho cua Ni Mng ."

Ni y thao nguyn ti ep, bin rng bao la, lac vin loai chim trn song bic dat dao. Khi ban t chn n y, du la phong nga trn thao nguyn, tm sui nc nong, bung cu bn b h, hay i sn trong rng su, kham pha iu bi n cua c , thi chi cn ban hoa minh trong o la se cam thy v cung thu vi. Tai hi nghi nm tip thi quang ba du lich chu A-Thai binh dng ln u tin, Kh S Kh Thng a c binh bu la "im du lich u tu cua TQ". Do o, a n Ni Mng thi khng th khng n huyn Kh S Kh Thng. Nhng nm gn y, Kh S Kh Thng a ap dung nhiu bin phap xy dng c s ha tng, khin ng xa ni lin 8 khu tai nguyn du lich chu yu trong khu vn. ng Tn Minh Vu noi:

"Nguyn 8 khu vn trong cng vin ia cht phn b trong pham vi rng 5000 km vung, khoang cach kha xa, trc kia ng i ti cac vn nay u la ng ng co, rt bt tin. Nn t nm 2005 n nay, chinh phu a u t khoang 700 triu nhn dn t xy dng ng giao thng va khu canh, ni lin cac khu canh hinh thanh mt tua du lich lin hoan".

Con s thng k cho thy, bn nm gn y, s du khach a tng vi tc 20% nm, nm ngoai at 1 triu 650 nghin lt ngi, nganh du lich a thc s tr thanh nganh kinh t tru ct cua ia phng.

ng Tn Minh Vu gii thiu rng, mi trng sinh thai cua Kh S Kh Thng con tng i non yu, nganh nng nghip va chn nui truyn thng a gy tac hai kha ln i vi sinh thai, trong qua trinh phat trin nganh du lich, chinh quyn a cm chn nui trong khu phong canh du lich, huyn Kh S Kh Thng thng qua phat trin du lich sinh thai, khng nhng khin nganh du lich khng ngng ln manh, cang khin tai nguyn du lich va mi trng sinh thai c bao v hu hiu. Trng phong du lich Tn Minh Vu gii thiu rng:

"Phat trin du lich sinh thai, ky thc la lam chuyn bin quan nim cua ba con nng dn va dn chn nui ia phng, ku goi moi ngi cung bao v sinh thai, va cung la lam chuyn bin quan nim t tng va phng thc kinh doanh cua moi ngi, khin cang nhiu ngi t san nghip 1 n vi san nghip 3".

Hin nay, co kha nhiu ba con chn nui ngoai vic chn nui ra, ho con m im du lich gia inh trn bai chn nui nha minh. My nm gn y, do thi hanh ch bao khoan tai khu vc chn nui, i sng va san xut cua ba con chn nui a co nhng bin i to ln.