Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  "n inh lu dai-Quang Ty chng kin lich s lu i cua tinh hu nghi Trung-Vit"
   2009-08-13 16:05:41    cri

Nghe Online

Nhn dip ky nim Nc Cng hoa Nhn dn Trung hoa thanh lp tron 60 nm cung nh Trung Quc trin khai hanh ng "chn hng bin gii lam giau cho dn" tron 10 nm, ai Phat thanh Quc t Trung Quc va Uy ban Dn tc Nha nc Trung Quc a phi hp t chc hoat ng phong vn a tin quy m mang tn "Tim hiu Trung Quc-Hanh trinh bin gii cua phong vin Trung Quc va nc ngoai ai CRI ", 8 oan phong vn gm hn 200 phong vin Trung Quc va nc ngoai a ln lt i cac khu vc bin gii Trung Quc, a tin gii thiu tinh hinh trin khai giao lu, hp tac kinh t, thng mai, xa hi va vn hoa gia Trung Quc vi cac nc lang ging nh: Vit Nam, Lao, Mi-an-ma, Nga, Triu Tin, Ca-dc-xtan v.v. Hoat ng a tin cua cuc hanh trinh bin gii Trung-Vit thuc 1 trong 8 oan phong vn noi trn a kt thuc tt ep cach y it lu. Bt u t tit muc "Cu vng Hu nghi" tun nay, chung ti se tip tuc gii thiu vi quy vi va cac ban loat bai v hanh trinh bin gii Trung-Vit, hoan nghnh quy vi on nghe. By gi Mn Linh xin mi cac ban cung theo doi bai th nht nhan : "n inh lu dai-Quang Ty chng kin lich s lu i cua tinh hu nghi Trung-Vit".

" tim hiu Trung Quc, phong vin Trung Quc va nc ngoai a i doc ng bin gii Trung-Vit, cam nhn lich s, chng kin hu nghi, xit tay hp tac, m ra tng lai".

Khu T tri Dn tc Choang Quang Ty nm bin gii phia Nam Trung Quc, chung ng bin gii dai hn 1000 ki-l-met vi Vit Nam, ng b bin t lin dai khoang 1900 ki-l-met. ung nh bai hat "Vit Nam-Trung Hoa" cua nhac si Vit Nam Nhun vit rng: "Vit Nam-Trung Hoa, Nui lin nui, sng lin sng", chinh Quang Ty la vung t "sn thuy tng lin" vi Vit Nam, ni y chi cach Vit Nam mt qua nui, mt dong sng. T xa n nay, ni y a chng kin s phat trin cua quan h hai nc cung nh quan h giao lu hu nghi gia nhn dn Trung Quc va Vit Nam.

Thanh ph Khm Chu phia Nam Quang Ty, tai y co mt khun vin mang tn "Tam Tuyn ng" nm lng le tai mt goc cua thanh ph sm ut nay, ni y khach vang lai khng ng, th nhng rt nhiu ca hang va ng ph y lai c t tn theo tn goi cua ngi chu khu nha nay, hn th na rt nhiu dn ia phng, thm chi ngi Vit Nam sng bn kia b bin u ht sc kinh trong cu, cu cung la ngi chng kin tinh hu nghi Trung-Vit, cu co tn goi la Lu Vinh Phuc, khu nha nay chinh la ni cu cua cu Lu Vinh Phuc.

Cu LuVinh Phuc la mt thu linh cua i qun nng dn Quang Ty thi ky cui nha Thanh Trung Quc, tng hai ln giup Vit Nam chng Phap, c bit cu a lp nn cng trang to ln trong trn " Cu giy" din ra ngay 19 thang 5 nm 1883 va lam chn ng ca th gii, vua Vit Nam a phong thu linh i qun nng dn nay gi chc c cua Tuyn Quang, Hng Hoa va Sn Ty, goi tt la c Tam Tuyn, vi th nha cu cua cu Lu Vinh Phuc c goi la Tam Tuyn ng. Hn 100 nm qua, khun vin nay a c bao tn qua nhng nm thang b du cua lich s. Trong Tam Tuyn ng co pho tng cua cu Lu Vinh Phuc, trc pho tng co ba l hng. Giam c Vin bao tang thanh ph Khm Chu Ly Th Xuyn cho bit, trc y Tam Tuyn ng vn khng t ba l hng trc pho tng cua cu, song khi tham d hi thao v chin tranh Trung-Phap do Quang Ty t chc, mt s hoc gia cp cao Vit Nam a thay mt nhn dn Vit Nam thp hng cho cu Lu Vinh Phuc bay to cam n vi anh hung nay, t o trc pho tng cu a t thm ba l hng.

"Luc o, cac ban Vit Nam quy xung, thanh tm khn vai. Qua o chung ta thy nhn dn Vit Nam rt co tinh cam vi cu Lu Vinh Phuc."

Lich s khng bao gi bi lang qun. Tinh hu nghi o a vn dai trong lich s u tranh cach mang cn ai va hin ai cua hai nc Trung-Vit. Lanh tu vi ai cua nhn dn Vit Nam H Chi Minh tng tn vinh quan h Vit-Trung vit, "Mi tinh thm thit Vit-Hoa, va la ng chi va la anh em". Hu nghi hoa binh lun lun la dong chinh cua quan h hai nc Trung-Vit. Trong u tranh cach mang lu dai, nhn dn hai nc ung h ln nhau, xy p nn tinh hu nghi nng thm. Pho Chu tich Hip hi Hu nghi Vit-Trung Bui Hng Phuc tng gi chc ai s Nc Cng hoa Xa hi chu nghia Vit Nam tai Nc Cng hoa Nhn dn Trung Hoa, ng chi noi, trong thi ky khang chin chng Phap cua Vit Nam, Trung Quc khng nhng a chi vin Vit Nam v qun s, ma con dc sc ao tao nhn tai cho Vit Nam. Nguyn ai s Bui Hng Phuc noi:

"Trong thi gian khang chin chng phap cua Vit Nam, luc o ti con nho, mi my tui thi, luc o Bac H va Bac Mao a a chung ti t Vit Nam sang Nam Ninh va Qu Lm hoc tp, luc o nhn dn Trung Quc con rt kh, mi sau giai phong, iu kin sinh hoat vt cht khng c d dt, nhng ma cung danh tt ca nhng tinh cam, iu kin vt cht tt nht ma nui dng chung ti."

1 2