Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Chu Xip-soong-ban-na tinh Vn Nam phn u thc hin muc tiu xy dng Chu sinh thai vao nm 2015
   2009-08-24 18:06:15    cri
Theo tin ai chung ti: Mi y, khi tra li phong vn oan phong vin "Tim hiu Trung Quc: Hanh trinh bin gii cua phong vin Trung Quc va nc ngoai ai Phat thanh Quc t Trung Quc", ng Giang Ph Sinh, Bi th Chu uy Chu t tri dn tc Thai Xip-soong-ban-na , tinh Vn Nam cho bit, Chu Xip-soong-ban-na se thc thi toan din chin lc "Xy dng Chu sinh thai", phn u thc hin muc tiu nay vao nm 2015.

ng Giang Ph Sinh cho bit, nhng nm qua, Chu Xip-soong-ban-na ap dung hang loat bin phap bao v sinh thai, bao v rng nhit i, va a cng tac xy dng "Chu sinh thai" vao quy ch chu t tri, xac inh cng tac nay qua hinh thc phap lut, khng ngng tng nhanh nhip bc xy dng mi trng sinh thai. Thng qua thc thi cng trinh bao tn rng t nhin, Chu Xip-soong-ban-na a tao c hi phuc hi va phat trin cho rng t nhin vi din tich hn 1,1 triu hec-ta.