Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Mn Linh-ngi dn chng trinh cua ban ting Vit CRI
   2009-07-29 18:45:26    cri

Mn Linh, phong vin Ban Vit ng a tin v "Hai ky hop", tng a tin v -lim-pich Bc Kinh, v.v, ngi dn tit muc "Cu lac b tui tre".