Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
• Ni ep ky diu cua Khu t tri Ni Mng, o la huyn Kh S Kh Thng 2009/09/03
• oan phong vin ai Phat thanh Quc t Trung Quc kt thuc hoat ng phong vn a tin tai Tn Cng 2009/08/26
• Chu Xip-soong-ban-na tinh Vn Nam phn u thc hin muc tiu xy dng Chu sinh thai vao nm 2015 2009/08/24
• Bn Quan Luy Vn Nam mn ng thuy Sng Lan Thng-sng M Cng m rng mu dich bn nc 2009/08/23
• 3 nm ti, lng mu dich i ngoai cua Ca khu M-han chu Xip-soong-ban-na Vn Nam co trin vong tng 2-3 ln 2009/08/22
• c Hng Vn Nam tich cc phat trin mu dich vi Mi-an-ma 2009/08/14
• Khi ng hoat ng phong vn a tin "Tim hiu Trung Quc: Hanh trinh bin gii cua phong vin Trung Quc va nc ngoa ai CRI" tai Vn Nam 2009/08/12
• Tng Lanh s Mi-an-ma tai Cn Minh tra li phong vn Phong vin CRI 2009/08/12
• Chuyn i bin gii cua phong vin CRI a kt thuc hoat ng ly tin tai Ni Mng 2009/08/03
• oan phong vn u tin trong chuyn i bin gii cua phong vin Trung Quc va nc ngoai CRI kt thuc phong vn tai hai tinh Liu Ninh va Cat Lm 2009/07/29
• Tinh hinh ngoai thng cua Khu t tri Ni Mng ang chuyn bin tt 2009/07/25
• ai Phat thanh Quc t Trung Quc chinh thc khi ng nghip vu mi qua mang In-t-net di ng 2009/07/16

Not Found!(404)