Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
• Chuyn cam ng gia thinh gia vi ai Phat thanh quc t Trung Quc-4 2006-05-26
Cach y it lu, mt kho mang mt ni ting th gii Xri Lan-ca a nhn c mt n xin quyn gop c bit, ngi vit n la c dn...
• Tng lai phat trin ln manh cua ai phat thanh quc t TQ-3 2006-05-25
ai phat thanh quc t TQ la mt ai phat thanh i ngoai duy nht cua TQ. Nhng tit muc cua ban ai ma cac ban thu nghe trc y phn ln la...
• Nm thang huy hoang-s m ca va phat trin cua ai phat thanh Quc T Trung Quc-2 2006-05-24
Cui thp nin 70 th ky 20, Trung Quc bt u thc thi chinh sach cai cach m ca. Sau o, nganh truyn thanh i ngoai cua...
• Nhin lai nhng nm thang thi ky u mi thanh lp ai phat thanh quc t TQ-1 2006-05-23
Nhng nm u thp nin 40 th ky 20 , TQ ang trong thi ky khang chin chng ach xm lc cua bon qun phit Nht . Trong nhng nm...
Cu hoi cuc thi
• Hin nay ai Phat thanh quc t Trung Quc a co bao nhiu Cu lac b thinh gia hai ngoai? • ai phat thanh quc t TQ ln u tin t ai phat thanh FM tai nc ngoai la quc gia nao?
• ai phat thanh Quc T Trung Quc co bao nhiu c quan thng tru cac ni trn th gii ? • Nhac hiu s dung vao thang 4 nm 1950 cua chng trinh phat thanh i ngoai TQ la gi ?
More>>