Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
Hoat ng phong vn tinh Vn Nam trong Hanh trinh phong vn bin gii Trung-Vit a kt thuc tt ep, trong thi gian 10 ngay vi hanh trinh 1500 ki-l-met, bc chn phong vin a in du khp 5 ban lang, 4 huyn va 2 chu t tri cua tinh Vn Nam, chng kin nhng thay i ln lao sau 30 nm cai cach m ca...
• Ngay 14 thang 11, Tri ep
• Ngay 13 thang 11, Tri ep
• Ngay 12 thang 11 Tri ep
• Ngay 11 thang 11 , Tri ep
• Ngay 10 thang 11 Tri nng
• Ngay 9 thang 11 Tri nng
• Ngay 8 thang 11 Tri nng
• Ngay 7 thang 11 Tri nng
• Ngay 6 thang 11 Tri rm, ma, sng mu, tanh
• Ngay 5 thang 11 Tri rm chuyn nng
Xem tip>>
• Anh Nguyn Chi Thanh, mt ng dn dn tc Kinh yu an bu
ao Van Vi mua ng, tri cao lng lng, mt bin trong xanh, cy ci xanh ti, khp ni trn ao u phang pht mui thm hp dn cua hoa qua nhit i...
• Ting ci vui ve cua bac Kim
Lang Man Bng huyn Kim Binh phia Nam tinh Vn Nam, cach ca khu sng Kim Thuy, bin gii Trung--Vit chi 8 km. Noi n ca khu sng Kim Thuy huyn Kim Binh, chc cac ban Vit Nam, nht la cac ban tinh Lai Chu Vit Nam..
• Thin s co nu ci rang r ca khu
Ting chung bao 8:00 gi sang gi Bc Kinh va chm dt, quc ca Nc Cng hoa Nhn dn Trung Hoa vang ln hung trang, c o nm sao cung t t keo ln. Canh bn rn va nao nhit mt ngay a bt u. Dong ngi t i din ca khu Lao Cai un un n...
• Ha khu co mt "con ng ngi sao"
Ha Khu tinh Vn Nam cach tinh Lao Cai Vit Nam mt con sng la thanh ph ca khu cp mt Trung Quc, co rt nhiu nha hang thng mai bin gii Trung--Vit, Tn Ha la ng ph thng mai sm ut nht Ha Khu, co nhiu gian hang u do thng gia Vit Nam kinh doanh...
Xem tip>>

• Ca khu Thin Bao Vn Sn

• Ch phin Long Ma Quan Vn Sn

• Lang Nga Ma Quan Vn Sn

• Ca Khu Ha Khu

• Ca Khu Ha Khu II

• Ca Khu Ha Khu III

• Cuc sng vn hoa phong phu a dang cua ngi dn bin gii Ha Khu

• Lang Cach Gii khng bin gii
Xem tip>>
ng bin gii dai hn 1000 ki-l-met chay lin min gia Khu T tri Dn tc Choang Quang Ty Trung Quc vi nc lang ging Vit Nam, chng kin s i lai hu nghi trong hang nghin nm nay cua nhn dn hai nc Trung-Vit. Nm 1990, phong vin Ban Ting Vit Nam ai Phat thanh Quc t Trung Quc a m cuc hanh trinh doc ng bin gii Quang Ty trong sut hn mt thang. Ngay nay sau 18 nm xa cach, hai phong vin cua Ban Ting Vit la Kim Phong va Hai Vn lai i theo du chn cua an anh an chi, tr lai phong vn a tin doc ng bin gii nay.
Bai
• Anh Nguyn Chi Thanh, mt ng dn dn tc Kinh yu an bu
ao Van Vi mua ng, tri cao lng lng, mt bin trong xanh, cy ci xanh ti, khp ni trn ao u phang pht mui thm hp dn cua hoa qua nhit i...
• Thng nhn Trung Quc va Vit Nam trong Ph Trai
Nm 1992, Ph Trai Bng Tng Quang Ty vn chi la mt ban lang nho co mi my gia inh, ma gi y a tr thanh mt ch co qui m ln nht...
Xem tip>>
S tay phong vin
• Hu nghi quan va ch ng bin Ph Trai ngay nay22/12/2008
• Bng Tngthanh ph min nui bin gii21/12/2008
• Gic ngu ngon trn -t buyt ng dai20/12/2008
• Nhng ngi bun Vit Nam tai ng Hng19/12/2008
• T Th Linhbe gai dn tc Kinh trong tm anh 18 nm trc18/12/2008
• "Gp lai " sau 18 nm xa cach ao Van Vi dn tc Kinh17/12/2008
• m tro tai thi trn Thac Long14/12/2008
• Nha hang rau rng Trung Vit bn sng Quy Xun13/12/2008
• Nam Ninh ti mat, nhan nhaޗ12/12/2008
Xem tip>>
Anh

• Hu nghi quan va ch ng bin Ph Trai ngay nay

• Bng Tngthanh ph min nui bin gii

• Nhng ngi bun Vit Nam tai ng Hng

• T Th Linhbe gai dn tc Kinh trong tm anh 18 nm trc

• "Gp lai " sau 18 nm xa cach ao Van Vi dn tc Kinh

• Bc Hai m chuyn tau sang trong nm sao chay trn ng bin Trung-Vit
Xem tip>>