Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
• Tng Bi th ang Chu tich Nc Trung Quc H Cm ao cung cac nha lanh ao khac gi in mng ti cac nha lanh ao ang va Nha nc Vit Nam nhn dip hai nc kin giao tron 57 nm 2007-01-18

Cac nha lanh ao ang va Nha nc Trung Quc a gi in mng ti cac nha lanh ao ang va Nha nc Vit Nam nhn dip Trung Quc-Vit Nam thit lp quan h ngoai giao tron 57 nm ...

• Ngoai trng Trung Quc Ly Triu Tinh gi in mng ti Ngoai trng Vit Nam Pham Gia Khim nhn dip hai nc kin giao tron 57 nm 2007-01-18
Ngay 18-1 t Bc Kinh , B trng Ngoai giao Trung Quc Ly Triu Tinh a gi in ti Pho Thu tng Chinh Phu kim B trng Ngoai giao Vit Nam Pham Gia Khim , nhit lit chuc mng hai nc Trung Quc-Vit Nam thit lp quan h ngoai giao tron 57 nm.
• ai s quan Trung Quc va Vit Nam t chc chiu ai ky nim ngay Trung Quc Vit Nam thit lp quan h ngoai giao tron 57 nm 2007/01/25
• Vic Trung Quc va Vit Nam tng cng giao lu hp tac a phng vi tran y sc sng 2007/01/19
• Bui hoa nhac ky nim ln th 57 ngay thit lp quan h ngoai giao Trung Vit t chc tai Cn Minh 2007/01/19
• ai S Vit Nam tai Trung Quc Trn Vn Lut t chc chiu ai chuc mng Vit Nam va Trung Quc kin giao tron 57 nm 2007/01/18
Xem tip>>
• Quan h chinh tri gia Trung Quc va Vit Nam 2007/01/18
Trung Quc va Vit Nam thit lp quan h ngoai giao chinh thc vao ngay 18-1-1950. Hai nc va Nhn dn hai nc co tinh hu nghi truyn thng lu i.Thang 11-1991, nhn li mi cua Tng Bi th Ban Chp hanh Trung ng ang Cng san Trung Quc va Thu tng Nc cng hoa Nhn dn Trung Hoa Ly Bng...
• Quan h song phng Trung Quc va Vit Nam 2007/01/18
Trung Quc a tr thanh ban hang ln nht cua Vit Nam. Kim ngach thng mai hai chiu nm 2005 at 8,196 ty USD, tng 21,6 o/o so vi nm trc; sau thang u nm 2006 at 4,57 ty USD, tng 19,3 o/o so vi cung ky.u t va bao thu cng trinh. Tinh n nay Trung Quc a u t trc tip vao 377 d an cua Vit Nam, kim ngach ghi trong hp ng la 796 triu USD, vn thc hin at 195 triu....

• ng chi Nguyn Vn ng - Tng Lanh s Tng Lanh s quan Vit Nam tai Cn Minh Trung Quc
Cac bai hat sang tac

• Em la sinh vin

• Qu hng minh ep nht

• Vit Nam Trung Hoa

• m chia tay
Xem tip>>