Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 

• H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN l��n th�� 4 b�� ma�c ta�i Nam Ninh
Xem ti��p>>
• Trung Qu��c va� 10 n���c ASEAN ra "Sa�ng ki��n Nam Ninh"v�� h��p ta�c xo�a �o�i gia�m nghe�o
• H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN l��n th�� 4 b�� ma�c ta�i Nam Ninh
• Thu�c ���y pha�t tri��n nhi�p nha�ng gi��a ca�c khu v��c
• Doanh nghi��p Trung Qu��c ���u t� ta�i Cam-pu-chia h�n 1,5 ti� USD
• Quan ch��c Trung Qu��c va� ASEAN h��i tu� v�� Nam Ninh ba�n tha�o h��p ta�c xoa� �o�i nghe�o.
Xem ti��p>>
B��c a�nh H��i ch��

• H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN l��n th�� 4 b�� ma�c ta�i Nam Ninh

• H��i ch� Trung Qu��c-ASEAN �a� tr�� tha�nh m��t b��ng quan tro�ng h��p ta�c kinh t�� cu�a ca�c th��ng gia n���c ngoa�i

• Ca�c pho�ng vi�n Trung Qu��c va� n���c ngoa�i ta�i H��i ch��

• Trung t�m ph�n ph��i ha�ng hoa� cu�a Tha�nh ph�� Su�ng Ta�

• Khu m��u di�ch bi�n gi��i B��ng T���ng

• Trung Qu��c va� ASEAN ra tuy�n b�� chung v�� h��p ta�c an toa�n th��c ph��m

• Ca�c gian tri��n la�m cu�a Vi��t Nam ta�i H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN

• Ca�c gian tri��n la�m cu�a Trung Qu��c ta�i H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN
Xem ti��p>>
Ch��ng tri�nh ���c bi��t h��i ch��
• Ca�c ph��ng ti��n th�ng tin �a�i chu�ng ASEAN quan t�m H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN 2007/10/31
• Di��n �a�n Pha�t tri��n va� H��p ta�c ca�ng bi��n Trung Qu��c-ASEAN di��n ra ta�i Nam Ninh Qua�ng T�y 2007/10/30
• Di��n �a�n ���u t�-Kinh doanh Vi��t Nam-Trung Qu��c di��n ra tro�ng th�� ta�i Nam Ninh Qua�ng T�y 2007/10/29
• Nga�y h��i kinh t��, th��ng ma�i Trung Qu��c-ASEAN l��n th�� 4 di��n ra ta�i Nam Ninh 2007/10/28
• H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN l��n th�� 4 s��p khai ma�c. 2007/10/27
Xem ti��p>>
Va�i ne�t v�� Trung Qu��c va� ASEAN
• Quan h�� ���i ta�c Trung Qu��c-ASEAN thi��t l��p tro�n 15 n�m
• H��i nghi� c��p cao v�� th��ng ma�i va� ���u t� Trung Qu��c-ASEAN
• Gi��i thi��u kha�i qua�t v�� H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN
• Quan h�� Trung Qu��c-ASEAN
• Hi��p h��i ca�c n���c ��ng Nam A� -- ASEAN
Xem ti��p>>
B��c a�nh v�� Qua�ng T�y

Qu�� L�m

Li��u Ch�u

Nam Ninh

Kh�m Ch�u

B��c Ha�i

Qua�ng T�y
Ca�c n���c ASEAN

• Mi-an-ma

• La�o

• Cam-pu-chia

• Bru-n�y

• Tha�i Lan

• Ma-lai-xi-a
Xem ti��p>>