Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN hoàn thành sẽ mang lại cơ hội thương mại vô hạn cho Khâm Châu
Xem Tiếp>>
• Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN sẽ mang lại cơ hội cùng thắng cho Lào và Trung Quốc nói riêng, Trung Quốc và ASEAN nói chung
• Chính phủ Thái Lan dự định sử dụng đồng Nhân dân tệ trong thanh toán thương mại với Trung Quốc
• Hội chợ Trung Quốc - ASEAN trở thành "máy gia tốc" xây dựng Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN
• Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN hoàn thành sẽ mang lại cơ hội thương mại vô hạn cho Khâm Châu
• Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng cho biết hai nước Việt-Trung có tiềm năng to lớn tiếp tục sâu sắc hợp tác thương mại và đầu tư
• Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và ASEAN chín tháng đầu năm nay đạt 150 tỷ USD
Xem Tiếp>>
Ảnh

Nhà trưng bày các mặt hàng Việt Nam-4

Nhà trưng bày các mặt hàng Việt Nam-3

Nhà trưng bày các mặt hàng Việt Nam-2

Nhà trưng bày các mặt hàng Việt Nam-1
xem tiếp>>>>
Cac ky Hi Ch
• Hi ch Trung Quc-ASEAN ln u tin (Ngay 3 thang 11 nm 2004)
• Hi ch Trung Quc-ASEAN ln th 3 (Ngay 31 thang 10 nm 2006)
• Hi ch Trung Quc-ASEAN ln th 4 (Ngay 28 thang 10 nm 2007)
• Hi ch Trung Quc-ASEAN ln th 5 (Ngay 22 thang 10 nm 2008)
• Hi ch Trung Quc-ASEAN ln th 2 (Ngay 19 thang 10 nm 2005)
Vai net v Trung Quc va ASEAN
• Quan h Trung Quc-ASEAN
• Hi nghi cp cao v thng mai va u t Trung Quc-ASEAN
• Gii thiu khai quat v Hi ch Trung Quc-ASEAN
• Hip hi cac nc ng Nam A -- ASEAN
• Quan h i tac Trung Quc-ASEAN thit lp tron 15 nm
Xem Tip>>
Cac nc ASEAN

• Vit Nam

• Ma-lai-xi-a

• Xin-ga-po

• Mi-an-ma

• Lao

• Cam-pu-chia
More>>
Cac bc anh v Quang Ty

• Nam Ninh

• Liu Chu

• Khm Chu

• Bc Hai

• Quang Ty

• Qu Lm