Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 

• Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN hoàn thành sẽ mang lại cơ hội thương mại vô hạn cho Khâm Châu
Xem Tiếp>>
• Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN sẽ mang lại cơ hội cùng thắng cho Lào và Trung Quốc nói riêng, Trung Quốc và ASEAN nói chung
• Chính phủ Thái Lan dự định sử dụng đồng Nhân dân tệ trong thanh toán thương mại với Trung Quốc
• Hội chợ Trung Quốc - ASEAN trở thành "máy gia tốc" xây dựng Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN
• Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN hoàn thành sẽ mang lại cơ hội thương mại vô hạn cho Khâm Châu
• Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng cho biết hai nước Việt-Trung có tiềm năng to lớn tiếp tục sâu sắc hợp tác thương mại và đầu tư
• Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và ASEAN chín tháng đầu năm nay đạt 150 tỷ USD
Xem Tiếp>>
Ảnh

Nhà trưng bày các mặt hàng Việt Nam-4

Nhà trưng bày các mặt hàng Việt Nam-3

Nhà trưng bày các mặt hàng Việt Nam-2

Nhà trưng bày các mặt hàng Việt Nam-1
xem tiếp>>>>
Ca�c ky� H��i Ch��
• H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN l��n ���u ti�n (Nga�y 3 tha�ng 11 n�m 2004)
• H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN l��n th�� 3 (Nga�y 31 tha�ng 10 n�m 2006)
• H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN l��n th�� 4 (Nga�y 28 tha�ng 10 n�m 2007)
• H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN l��n th�� 5 (Nga�y 22 tha�ng 10 n�m 2008)
• H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN l��n th�� 2 (Nga�y 19 tha�ng 10 n�m 2005)
Va�i ne�t v�� Trung Qu��c va� ASEAN
• Quan h�� Trung Qu��c-ASEAN
• H��i nghi� c��p cao v�� th��ng ma�i va� ���u t� Trung Qu��c-ASEAN
• Gi��i thi��u kha�i qua�t v�� H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN
• Hi��p h��i ca�c n���c ��ng Nam A� -- ASEAN
• Quan h�� ���i ta�c Trung Qu��c-ASEAN thi��t l��p tro�n 15 n�m
Xem Ti��p>>
Ca�c n���c ASEAN

• Vi��t Nam

• Ma-lai-xi-a

• Xin-ga-po

• Mi-an-ma

• La�o

• Cam-pu-chia
More>>
Ca�c b��c a�nh v�� Qua�ng T�y

• Nam Ninh

• Li��u Ch�u

• Kh�m Ch�u

• B��c Ha�i

• Qua�ng T�y

• Qu�� L�m