Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
Toan vn Bao cao ai hi 17
• Toan vn ban Bao cao cua Tng Bi th H Cm ao trinh bay tai ai hi ai biu ln th 17 ang Cng san Trung Quc--XII 2007/12/29 • Toan vn ban Bao cao cua Tng Bi th H Cm ao trinh bay tai ai hi ai biu ln th 17 ang Cng san Trung Quc--XI 2007/12/21
• Toan vn ban Bao cao cua Tng Bi th H Cm ao trinh bay tai ai hi ai biu ln th 17 ang Cng san Trung Quc--X 2007/12/17 • Toan vn ban Bao cao cua Tng Bi th H Cm ao trinh bay tai ai hi ai biu ln th 17 ang Cng san Trung Quc -- IX 2007/12/14
Xem tip>>
Anh thanh tu

• Ngi dn quan tm theo doi ai hi 17 cua ang

• Trung Quc m ca i ra th gii

• Xy dng nng thn mi

• Cuc sng vn hoa tinh thn nhn dn ngay cang phong phu

• Phat in bng khi t hiu qua ni bt

• Nhng h kho khn ngay trc, nay a vao nha mi

• 5 nm qua la 5 nm thu c tin trin quan trong trong cai cach m ca va xy dng toan din xa hi kha gia Trung Quc

• Xy dng quc phong hin ai hoa
Xem tip>>
Giai thich danh t
• Nu khng co ang Cng san thi khng co Nc Trung Hoa mi 2007/11/07
• Xy dng nn vn hoa tin tin 2007/11/07
• ai hi ai biu ang b cac cp ia phng cua ang Cng san Trung Quc 2007/11/07
• B Chinh tri Trung ng ang Cng san Trung Quc 2007/11/07
• Xy dng nng thn mi 2007/11/07
• Ch hp tac a ang va hip thng chinh tri do ang Cng san Trung Quc lanh ao 2007/11/07
• Chin lc phat trin khu vc min Ty 2007/11/07
• Vi Nhn dn phuc vu 2007/11/07
Xem tip>>
Vai net cac thinh,thanh TQ
• Vai net tinh hinh khu t tri Ty Tang 2007/11/20
Xem tip>>
Bai vit khan thinh gia
• Bai vit cua ban Vng Hoai Phng 2007/11/08
• Bai vit cua ban Vn Hoa 2007/11/08
• Bai vit cua ban Trinh Vn Khanh 2007/11/08
• Bai d thi cua ban Nguyn Vn Thinh 2007/11/08
• Bai vit cua ban Nguyn Hoang Thanh 2007/11/08
• Bai d thi cua ban Pham Thi Kim Loan 2007/11/08
• Bai vit cua ban inh Vn Trong 2007/11/08
• Bai d thi cua ban Ta Quc Thai 2007/11/08
Xem tip>>
Thinh gia VN noi v ai hi 17
• Tro chuyn vi sinh vin Vit Nam v ai hi 17 ang Cng san Trung Quc 2007/11/20
• ai hi 17 cua ang Cng san Trung Quc trong con mt cua giao s Vit Nam 2007/11/12
Xem tip>>
Ting noi cua ngi dn
• Cam nhn hanh phuc cua mt nng dn trong khu cn c cach mang nm xa 2008/01/22
• Thm Quyn Trung Quc ap dung bin phap manh me  bao v mi trng 2008/01/03
• ang a cho ti mt mai m gia inh yn n 2007/12/28
• Ao c giai quyt kho khn trong i lai cua ngi dn vung su, vung xa se tr thanh hin thc 2007/11/13
• Noi v cai cach tai quang trng chn dung ng chi ng Tiu Binh 2007/11/07
Xem tip>>
Phat trin khoa hoc tai Trung Quc
• Thanh ph Han Trung tinh Thim Ty Trung Quc tich cc phat trin san xut xanh 2008/02/01
• Trung Quc chu trong cai thin dn sinh, thuc y xa hi hai hoa 2008/02/01
• Trung Quc ra sc nng cao trinh va cht lng s dung vn nc ngoai cung nh chuyn i phng thc tng trng ngoai thng 2008/02/01
• Tn Hoa Xa ng bai nhn manh, tng cng tinh khoa hoc va chn thc tin c dn chu, anh gia dn chu 2008/01/31
• Cn phai nng cao s tin nhim cua cng chung i vi vic tuyn dung can b 2008/01/30
• Trung Quc cn phai tich cc tim kim nhiu hinh thc thc hin vic m rng dn chu trong c s ang 2008/01/29
• Tn Hoa Xa ng bai vit chi ro, thi hanh ch nhim ky ai biu cua ai hi ai biu ang 2008/01/28
Xem tip>>
Hoc tp tinh thn ai hi 17
• Pho chu tich Chinh hip Trung Quc noi, bao cao cua ai hi ang 17 mang ni dung tn trong va bao v nhn quyn 2007/11/07
Xem tip>>
Tim hiu Bao cao ai hi 17
• Tn hoa Xa ng bai vit nhn manh, nng cao bn bi t cht ang vin 2008/02/01
• Phai thuc y toan din cng trinh vi ai mi v xy dng ang 2008/01/25
• Tn Hoa xa ng bai vit: Phai y manh toan din cng cuc vi ai xy dng ang bng tinh thn cai cach, sang tao. 2008/01/24
• Trung Quc se trc sau nh mt kin tri chin lc m ca cung co li cung thng 2008/01/23
Xem tip>>
Xa lun Nhn dn Nht bao
• Gng sc cai thin dn sinh, tng nhanh thuc y xy dng xa hi 2008/01/02
• Nhn Dn nht bao Trung Quc ng xa lun vit: Ban lanh ao khoa mi a th hin y chi cua toan ang va mong mun cua nhn dn 2007/11/08
Xem tip>>
Trc tip vi thng gia
• Anh Gai-shan-dingMt ngi nc ngoai dn chng trinh truyn hinh thanh ph Nam Kinh
• Anh Ka-man lam vic tai Quy Dng
• Anh Mi-ch-li thc hin m c tai Trung Quc
• i gia kinh t va vn hoa truyn thng Trung Quc
• Anh Si-mn Mac: mi tinh gn bo vi Thng Hai
Xem tip>>