Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• Lang Pa-ra-lim-pich Bc Kinh chinh thc ong ca vao ngay 20

• Pho Chu tich Tp Cn Binh d chiu ai chuc mng -lim-pich va Pa-ra-lim-pich Bc Kinh
Xem tip>>
• Lang Pa-ra-lim-pich Bc Kinh chinh thc ong ca vao ngay 20
• Pho Chu tich Tp Cn Binh d chiu ai chuc mng -lim-pich va Pa-ra-lim-pich Bc Kinh
• oan Th thao Trung Quc t chc ai hi tng kt v Pa-ra-lim-pich Bc Kinh
• Thanh qua khoa hoc cng ngh se c ng dung rng rai sau -lim-pich
• Nhn dn Trung Quc cho rng Pa-ra-lim-pich Bc Kinh si ng va hp dn
• Nhn dn Nht bao Trung Quc ng xa lun chuc mng Pa-ra-lim-pich Bc Kinh nm 2008 b mac
• Xin chao, Bc Kinh-Kt thuc tt ep"-lim-pich" va "Pa-ra-lim-pich" Bc Kinh
• Pa-ra-lim-pich Bc Kinh nm 2008 pha 279 ky luc th gii ngi khuyt tt
• Trung Quc se hinh thanh c ch hu hiu lu dai bao am i sng vn ng vin ngi khuyt tt
• Cac oan th thao ng Nam A gianh thanh tich tt tai Pa-ra-lim-pich Bc Kinh
Xem Tip>>
• Chng trinh c bit v L b mac Pa-ra-lim-pich Bc Kinh
m 17, moi ngi a cung nhau n lai 11 ngay kho qun va qua bng mt L b mac Pa-ra-lim-pich y m cung, cha chan tinh thng. Trong o, chng trinh biu din vn ngh a ly mau la o Hng Sn-biu tng cua canh sc mua Thu Bc Kinh lam biu tng ngh thut thu sut trong ca chng trinh...
• Chng trinh c bit v L b mac Pa-ra-lim-pich Bc Kinh
m 17, moi ngi a cung nhau n lai 11 ngay kho qun va qua bng mt L b mac Pa-ra-lim-pich y m cung, cha chan tinh thng. L b mac se chinh thc din ra t 8 gi ti ng Bc Kinh, anh du chm tron trinh cho -lim-pich va Pa-ra-lim-pich Bc Kinh.
Nhng pha c sc

Vn ng vin in kinh Vit Nam ao Vn Cng cho bit hoan thanh tt ep nhim vu thi u tai Pa-ra-lim-pich Bc Kinh

Vn ng vin khim thi Vit Nam ao Vn Cng vao ban kt ni dung chay 400 met nam hang T11

Vn ng vin in kinh Vit Nam Nguyn Thi Thanh Thao

i c ta n Vit Nam oat hai giai t tai Pa-ra-lim-pich
Xem tip>>
Bn l Pa-ra-lim-pich

• Ngay cui cung Pa-ra-lim-pich Bc Kinh

• "T chim" trong kinh

• Ca si Hng Cng n xem thi u

• Cac c ng vin tre
Xem tip>>
S tay phong vin
Mn Linh, phong vin Ban Vit ng a tin v -lim-pich Bc Kinh, ngi dn tit muc "Cu lac b tui tre", "Cam nhn -lim-pich Bc Kinh".
Cac ky Pa-ra-lim-pich

• Pa-ra-lim-pich A-ten nm 2004

• Pa-ra-lim-pich Xit-ni nm 2000

• Pa-ra-lim-pich At-lan-ta nm 1996

• Pa-ra-lim-pich Ba-ce-l-na nm 1992
Xem tip>>
Cu vng Pa-ra-lim-pich
• S phat trin cua Phong trao th thao ngi khuyt tt Vit Nam
ai hi Pa-ra-lim-pich nm 2008 din ra tai Bc Kinh a kt thuc tt ep vao ngay 17 thang 9 va qua, nhng s phat trin cua phong trao th thao danh cho ngi khuyt tt khng h dng bc...
• Hiu ct sy toc trong Lang Paralympic, ngi nha m cung
Kt thuc mt ngay thi u, bu tri lp lanh anh sao, vn ng vin cac nc tham gia ai hi th thao Paralympic...
Xem tip>>
Pa-ra-lim-pich Bc Kinh 2008
• L-g th thao Pa-ra-lim-pich Bc Kinh nm 2008
L-g th thao Pa-ra-lim-pich la mt trong nhng biu tng c ban cua Pa-ra-lim-pich, c ng dung rng rai trong h thng chi ng, tiu chi va trang tri...
• Linh vt biu tng cua Pa-ra-lim-pich Bc Kinh: B phuc Lac Lac (le le)
Linh cam thit k linh vt biu tng cua Pa-ra-lim-pich Bc Kinh n t nn vn hoa canh nng c xa cua Trung Quc, gm cac c im...
Xem tip>>
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040