Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 

• Chu� ti�ch Trung Qu��c H�� C��m �a�o kha�o sa�t c�ng ta�c ta�i thi��t sau thi�n tai ta�i ti�nh T�� Xuy�n

Video--�a�i s�� Nguy��n V�n Th� th�m T�� Xuy�n
• H��i Ch�� th��p �o� Trung Qu��c huy ���ng 3 ty� 980 tri��u ���ng trong va� ngoa�i n���c du�ng cho ta�i thi��t sau thi�n tai ���ng ���t V�n Xuy�n
• Khu v��c thi�n tai T�� Xuy�n t�ng c���ng c��u v��t va� ba�o t��n di ti�ch c�� v��t bi� ���ng ���t ta�n pha�
• Ca�c ph��ng ti��n truy��n th�ng va� quan ch��c chi�nh phu� n���c ngoa�i �a�nh gia� cao c�ng ta�c ta�i thi��t sau ���ng ���t T�� Xuy�n
• Chu� ti�ch Trung Qu��c H�� C��m �a�o kha�o sa�t c�ng ta�c ta�i thi��t sau thi�n tai ta�i ti�nh T�� Xuy�n
• Ng���i d�n vu�ng ���ng ���t T�� Xuy�n �ang t��ng b���c thoa�t kho�i bo�ng �en ���ng ���t
• "Tin r��ng ca�c ba�n nh��t �i�nh co� th�� ta�i thi��t qu� nha� t��i �e�p"
• Trung Qu��c t�� ch��c tro�ng th�� hoa�t ���ng ky� ni��m m��t n�m ���ng ���t V�n Xuy�n, T�� Xuy�n
• C��ng ���ng qu��c t�� va� d� lu��n qu��c t�� �a�nh gia� cao c�ng ta�c c��u tr�� kh��c phu�c h��u qua� va� ta�i thi��t sau thi�n tai ���ng ���t V�n Xuy�n cu�a Trung Qu��c
Xem ti��p>>
• Trung Qu��c gia�nh ����c tha�nh qua� ro� r��t v�� ba�o t��n di sa�n v�n hoa� phi v��t th��
• Khu v��c thi�n tai T�� Xuy�n t�ng c���ng c��u v��t va� ba�o t��n di ti�ch c�� v��t bi� ���ng ���t ta�n pha�
• Ng���i d�n vu�ng ���ng ���t T�� Xuy�n �ang t��ng b���c thoa�t kho�i bo�ng �en ���ng ���t
• "Tin r��ng ca�c ba�n nh��t �i�nh co� th�� ta�i thi��t qu� nha� t��i �e�p"
Xem ti��p>>
A�nh

• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o �o�c ba�i pha�t bi��u quan tro�ng ta�i Hoa�t ���ng ky� ni��m m��t n�m ���ng ���t V�n Xuy�n di��n ra �� thi� tr��n A�nh Tu�

• Chu� ti�ch Trung Qu��c H�� C��m �a�o kha�o sa�t c�ng ta�c ta�i thi��t sau thi�n tai ta�i ti�nh T�� Xuy�n

• Thu� t���ng �n Gia Ba�o tra� l��i th� cu�a ca�c tre� em vu�ng bi� thi�n tai T�� Xuy�n

• ����ng cao t��c �a� ����c khai th�ng
Xem ti��p>>
Ch��ng tri�nh ���c bi��t
• C�u la�c b�� Tu��i tre�--Ho�c ky� m��i cu�a ho�c sinh khu v��c bi� thi�n tai ���ng ���t T�� Xuy�n
"C�u la�c b�� Tu��i tre�" chu�ng ta lu�n quan t�m ���n cu��c s��ng cu�a ca�c ba�n tre�, trong �o� bao g��m ho�c sinh, sinh vi�n, v��y...
• C�ng s�� �a�i S�� qua�n Vi��t Nam ta�i Trung Qu��c �a�nh gia� cao c�ng ta�c ta�i thi��t sau tr��n ���ng ���t �� V�n Xuy�n, T�� Xuy�n Trung Qu��c
Nh�n di�p ky� ni��m m��t n�m nga�y V�n Xuy�n, T�� Xuy�n, Trung Qu��c x��y ra tr��n ���ng ���t ma�nh, C�ng s�� Nguy��n Vinh Quang thay m��t...
• Tr��i d��y--gi��i thi��u ti�nh hi�nh ta�i thi��t vu�ng ���ng ���t T�� Xuy�n
Nga�y 12 tha�ng 5 la� n��i �au kh�ng th�� ngu�i ngoai trong lo�ng m��i ng���i d�n Trung Qu��c. Nga�y na�y n�m ngoa�i, ca�c �a�i Truy��n hi�nh l��n Trung Qu��c ���u �a� ng��ng ch��ng tri�nh pha�t so�ng...
• Lo�ng bi��t �n s�u s��c
Tr��n ���ng ���t x��y ra �� V�n Xuy�n, T�� Xuy�n Trung Qu��c �a� tr�i qua �i 1 n�m, nh�ng ti�nh th��ng y�u cu�a nh�n d�n Trung Qu��c va� c��ng ���ng Qu��c t�� trong co� nh�n d�n Vi��t Nam da�nh cho ba� con vu�ng bi� thi�n tai...
• Ng���i d�n khu v��c bi� ���ng ���t �� T�� Xuy�n �ang x�y d��ng cu��c s��ng ha�nh phu�c m��i
Bu��i chi��u m��i nga�y, cu� ���ng Ch��n C� �� th�n Ky� Ba�n xa� H���ng Nga tha�nh ph�� �� Giang Y��n ti�nh T�� Xuy�n ���u mang theo chim hoa� mi cu� y�u quy�, vo�ng quanh th�n m��i x�y xong m��y vo�ng...
• Trung Qu��c va� Vi��t Nam t�ng c���ng giao l�u h��p ta�c, cu�ng thu�c ���y pho�ng ch��ng va� gia�m thi��u thi�n tai
Tr��n ���ng ���t ma�nh V�n Xuy�n, T�� Xuy�n Trung Qu��c �a� tr�i qua m��t n�m. Thi�n tai ���ng ���t khi��n ca� th�� gi��i kinh hoa�ng na�y...
• T�� Xuy�n tr��i d��y--Nha� m��i cho g��u me�o
Ca�ch ��y i�t l�u, cha�u Kh��ng Nh���c H�� �� B��c Kinh �a� chia tay 8 chu� g��u me�o con nu�i 9 tha�ng ta�i v���n Ba�ch thu� B��c Kinh, ��y la� m��t s�� trong 63 chu� g��u me�o ����c chuy��n t�� Ngoa� Long �i nu�i ta�m ta�i ca�c ti�nh, tha�nh...
• T�� Xuy�n tr��i d��y--Ngo�n l��a V�n ho�a d�n t��c Kh��ng la�i bu�ng cha�y
Tr��n ���ng ���t �a� c���p �i ti�nh ma�ng cu�a m��t s�� Nha� ngh�� nh�n d�n gian d�n t��c Kh��ng, pha� hu�y ba�n la�ng, V�n ho�a truy��n th��ng cu�a d�n t��c Kh��ng thi��t ha�i nghi�m tro�ng...
Xem ti��p>>