Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
Chao mng ai hi

• Ban lanh ao khoa mi cua Trung ng ang Cng san Trung Quc
Xem tip>>
• Trung Quc kin tri con ng Chu nghia xa hi mang c sc Trung Quc, hoan thin hn ch ai hi ai biu nhn dn 2007/10/29
• B chinh tri Ban chp hanh Trung ng khoa 17 hop phin u tin 2007/10/23
• Nha lanh ao Vit Nam-Triu Tin-Cu-ba va Lao nhit lit chuc mng ng chi H Cm ao c bu gi chc Tng Bi th Ban chp hanh Trung ng ang Cng san Trung Quc 2007/10/22
• Nhn dn khp ni Trung Quc chuc mng ai hi ln th 17 ang Cng san Trung Quc thanh cng tt ep 2007/10/22
• Ban lanh ao khoa mi cua Trung ng ang Cng san Trung Quc 2007/10/22
Xem tip>>
Bc anh v ai hi

• Trung ng ang Cng san Trung Quc bu ra ban lanh ao mi

• ai hi ai biu ln th 17 ang Cng san Trung Quc thng li b mac

• ai hi 17 ang Cng san Trung Quc bu ra Ban chp hanh Trung ng khoa mi

• oan chu tich ai hi 17 ang Cng san Trung Quc hop hi nghi ln th ba
Xem tip>>
Anh thanh tu

• Xy dng xa hi hai hoa xa hi chu nghia

• Ngi dn quan tm theo doi ai hi 17 cua ang

• Trung Quc m ca i ra th gii

• Xy dng nng thn mi
Xem tip>>
Giai thich danh t
• Nu khng co ang Cng san thi khng co Nc Trung Hoa mi 2007/10/10
• Xy dng nn vn hoa tin tin 2007/10/10
• ai hi ai biu ang b cac cp ia phng cua ang Cng san Trung Quc 2007/10/09
• B Chinh tri Trung ng ang Cng san Trung Quc 2007/10/09
• Xy dng nng thn mi 2007/10/08
• Ch hp tac a ang va hip thng chinh tri do ang Cng san Trung Quc lanh ao 2007/10/08
• Chin lc phat trin khu vc min Ty 2007/09/25
• Vi Nhn dn phuc vu 2007/09/25
• Huy hiu ang va c ang ang cua Cng san Trung Quc 2007/09/24
• Nhng Hi nghi co y nghia bc ngot trong lich s cua ang Cng san Trung Quc 2007/09/24
Xem tip>>
Xa lun Nhn Dn nht bao
• Nhn Dn nht bao Trung Quc ng xa lun vit: Ban lanh ao khoa mi a th hin y chi cua toan ang va mong mun cua nhn dn 2007/10/22
• Nhn dn Nht bao Trung Quc ng xa lun chuc mng ai hi 17 cua ang Cng san Trung Quc thng li b mac 2007/10/21
• Nhn dn nht bao Trung Quc se ra xa lun chuc mng ai hi ang 17 khai mac 2007/10/14
• Ganh vac s mnh mi thuc y xy dng quc phong va qun i 2007/10/10
• Kin tri Quan ly Nha nc theo phap lut, xy dng nn chinh tri dn chu xa hi chu nghia 2007/10/09
• Kin tri phat trin hoa binh, thuc y xy dng th gii hai hoa 2007/10/08
• ang Cng san Trung Quc tich cc trin khai hoat ng giao lu i ngoai 2007/09/25
Xem tip>>
Thng tin t VN
• B mac ai hi 17 ang Cng san Trung Quc
• Phat biu cua Chu tich TQ thu hut truyn thng quc t
• ai hi 17 ang Cng san Trung Quc nhn manh "dn chu"
• ang Cng san Trung Quc bt u vong bu c s boan Chu tich ai hi toan quc ang Cng san Trung Quc ln th 17
• Trung Quc tip tuc cai cach th ch chinh tri nhng quyt khng sao chep m hinh ch chinh tri phng Ty
Xem tip>>
Bai vit khan thinh gia
• Bai vit cua ban Vng Hoai Phng 2007/10/17
• Bai vit cua ban Vn Hoa 2007/10/16
• Bai vit cua ban Trinh Vn Khanh 2007/10/16
• Bai d thi cua ban Nguyn Vn Thinh 2007/10/16
• Bai vit cua ban Nguyn Hoang Thanh 2007/10/16
• Bai d thi cua ban Pham Thi Kim Loan 2007/10/15
Xem tip>>
Cac ky ai hi
• ai hi ai biu toan quc ln th 16 cua ang Cng san Trung Quc 2007/09/13
• ai hi ai biu toan quc ang Cng san Trung Quc ln th 15 2007/09/13
• ai hi ai biu toan quc ln th 14 cua ang cng san Trung Quc 2007/09/13
• ai hi ai biu toan quc ln th 13 cua ang cng san Trung Quc 2007/09/13
• ai hi ai biu toan quc ln th 12 ang Cng san Trung Quc 2007/09/13
• ai hi ai biu toan quc ln th 11 cua ang cng san Trung Quc 2007/09/13
Xem tip>>
Nhng s kin ln
• ng chi Giang Trach Dn xut T tng quan trong "ba ai din" 2007/09/21
• ai hi 15 cua ang nu ra ging cao ngon c vi ai cua Ly lun ng Tiu Binh 2007/09/21
• Y trng "Mt nc hai ch " va vic thu hi chu quyn i vi Hng Cng va Ma-cao 2007/09/20
• ai hi 14 cua ang Cng san T.Q ra muc tiu cai cach xy dng th ch kinh t thi trng XHCN 2007/09/20
• ng chi ng Tiu Binh co bai phat biu trong chuyn thm min Nam 2007/09/19
• ai hi 13 cua ang xut ly lun giai oan u cua chu nghia xa hi va ng i c ban cua ang trong giai oan u cua CNXH 2007/09/19
• ai hi ang 12 nu ra xy dng chu nghia xa hi co c im Trung Quc 2007/09/19
• Hi nghi toan th ln th 3 Ban chp hanh Trung ng ang Cng san Trung Quc khoa 11 thc hin bc ngot vi ai mang tinh lich s 2007/09/19
• p tan tp oan phan cach mang Lm Bu va Giang Thanh 2007/09/18
• ai hi Tam cua ang va tim toi con ng xy dng chu nghia xa hi 2007/09/18
Xem tip>>
Ca khuc v ang
• cao yuan shang sheng qi bu luo de tai yang • ying xiong zan ge
• wo de zu guo • nan ni wan
• chang zhi shan ge gei dang ting • hong hu shui lang da lang
• ng Phng Hng
Xem tip>>
Binh lun cac bn
• D lun quc t quan tm theo doi ai hi 17 ang Cng san Trung Quc 2007/10/22
• Bao chi hai ngoai rt quan tm ai hi ang Cng san Trung Quc ln th 17 b mac 2007/10/22
• Bao chi ai Loan a tin nhiu v ai hi ang 17 b mac va cac tin lin quan 2007/10/22
• D lun Hng Cng Ma Cao chi ro, triu tp ai hi ang 17 se co anh hng su xa i vi s phat trin sau nay cua t nc 2007/10/22
• Phng tin truyn thng quan tm theo doi ai hi 17 ang Cng san Trung Quc 2007/10/21
Xem tip>>
Bn l ai hi
• Lam tt cng tac hu cn cho vic a tin v ai hi 17
• Phong vin nc ngoai ng ky a tin v ai hi 17 thm Nha hat ln Trung Quc
• Trung tm Bao chi ai hi 17 cua ang Cng san Trung Quc chinh thc m ca tip on
• Trung tm Bao chi ai hi 17 cua ang Cng san Trung Quc se m ca tip on t ngay 8-10
• Nhiu phong vin hai ngoai ng ky phong vn ai hi 17 ang Cng san Trung Quc
Xem tip>>