Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
• Li gii thiu v ai Phat Thanh Quc t Trung Quc
Hin nay , ai Phat Thanh Quc T Trung Quc a t 30 c quan thng tru tai cac nc va khu vc quan trong trn Th gii , ng thi t c quan thng tru tai cac tinh , thanh ph , khu t tri cung c khu Hng Cng , Ma Cao Trung Quc . Hin nay , ai Phat Thanh Quc T Trung Quc phat thanh chng trinh vi cac nc trn Th gii bng 43 th ting . Tinh n cui nm 2006 , tng thi lng phat song a ln ti hn 1100 ting ng h.
Nh co chng trinh vi ni dung tng tn va phat song bng nhiu th ting , khin ai Phat Thanh Quc T Trung Quc a co c mt i ngu thinh gia lu nm va trung thanh . Nm 2005 , ai Phat Thanh Quc T Trung Quc tng cng nhn c 2,17 triu bc th , th in t v.v cua thinh gia n t 161 nc va khu vc trn Th gii , co hn 3600 cu lac b thinh gia hoat ng tai cac ni trn Toan cu . ....
• Chng trinh c bit chao mng ai Phat Thanh Quc T Trung Quc thanh lp tron 65 nm--IV
Ngay 3-12 la ngay sinh nht ln th 65 cua ai Phat Thanh Quc T Trung Quc . Ngay nay , ai Phat Thanh Quc T Trung Quc a t chng trinh phat thanh chi co mt th ting phat ra t hang ng ....
• Chng trinh c bit ky nip 65 nm ngay thanh lp ai phat thanh Quc t Trung Quc--III
Cac ban thn mn, ung vao ngay hm nay cach y 65 nm, mt lan song in t nha hm Din An tai mt thanh ph nho min Ty bc Trung Quc...
• Chng trinh c bit ky nim ln th 65 ngay thanh lp ai Phat thanh quc t Trung Quc--II
Cac ban thn mn, ngay 3 thang 12 nm nay la ngay sinh ln th 65 cua ai Phat thanh quc t Trung Quc. i vi mt ai phat thanh...
• Chng trinh c bit ky nim ln th 65 Ngay thanh lp ai Phat thanh quc t Trung Quc--I
Qui vi va cac ban thn mn, ti la Ngoc Anh, ti la Hung Anh. Ngay 3-12 la Ngay sinh ln th 65 cua ai Phat thanh quc t Trung Quc...
Xem tip>>

• Tng giam c CRI Vng Canh Nin phap biu li mng

• ai biu chuyn gia nc ngoai phat biu li mng

• ai biu can b vin chc CRI phat biu li mng

• Tm anh chup chung vi cac thanh vin Cu Lac B

• ai s VN tai TQ Trn Vn Lut chuc mng Ban Vit Ng thanh lp tron 55 nm

• ai s VN tai TQ Bui Hng Phuc vit li va chup anh lu nim vi anh chi em Ban Vit Ng

• Nguyn giam c CRI hi kin ng L Nhn mt trong nhng ngi sang lp Ban Vit Ng

• Toan th anh chi em Ban Vit Ng nm 2004
More>>