Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
• Chng trinh c bit chao mng ai Phat Thanh Quc T Trung Quc thanh lp tron 65 nm--IV 2006/12/04
Ngay 3-12 la ngay sinh nht ln th 65 cua ai Phat Thanh Quc T Trung Quc . Ngay nay , ai Phat Thanh Quc T Trung Quc a t chng trinh phat thanh chi co mt th ting phat ra t hang ng ....
• Chng trinh c bit ky nip 65 nm ngay thanh lp ai phat thanh Quc t Trung Quc--III 2006/12/03
Cac ban thn mn, ung vao ngay hm nay cach y 65 nm, mt lan song in t nha hm Din An tai mt thanh ph nho min Ty bc Trung Quc...
• Chng trinh c bit ky nim ln th 65 ngay thanh lp ai Phat thanh quc t Trung Quc--II 2006/12/03
Cac ban thn mn, ngay 3 thang 12 nm nay la ngay sinh ln th 65 cua ai Phat thanh quc t Trung Quc. i vi mt ai phat thanh...
• Chng trinh c bit ky nim ln th 65 Ngay thanh lp ai Phat thanh quc t Trung Quc--I 2006/12/01
Qui vi va cac ban thn mn, ti la Ngoc Anh, ti la Hung Anh. Ngay 3-12 la Ngay sinh ln th 65 cua ai Phat thanh quc t Trung Quc...

Not Found!(404)