Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Chng trinh c bit ky nim ln th 65 Ngay thanh lp ai Phat thanh quc t Trung Quc--I
   2006-12-01 17:27:56    cri

Nghe Online

Qui vi va cac ban thn mn, ngay 3-12 la ngay sinh ln th 65 cua ai Phat thanh quc t Trung Quc. Sau mi lm nm trc, chung ti chi la mt lan song in nho yu c phat i t Din An, mt thanh ph nho vung Ty Bc Trung Quc. Dn dn ting noi nay c phat i bng cac th ting ngay cang nhiu, din phu song cung rng hn, ban be cung khng ngng tng ln. Va n hm nay, thm chi phat thanh cung chi la mt phn trong s phuc vu Qui vi va cac ban.

Hm nay chung ti xin cung cac ban chia se v qua kh, hin tai va cung nhau trin vong v tng lai cua ai Phat thanh quc t Trung Quc.

Trung Quc trong u thp nin 40 cua th ky trc ng trc s xm lc cua ke thu ln manh. Lc lng vu trang do ang Cng san Trung Quc lanh ao a tr thanh mt lc lng quan trong trong cuc chin tranh chng phat-xit cua th gii. th gii bn ngoai hiu bit hn na v chu trng chng Nht cua minh, ang Cng san Trung Quc a thanh lp mt ai Phat thanh bng ting nc ngoai gii thiu tinh hinh Trung Quc va nc ngoai luc o, ku goi cac tng lp nhn dn Trung Quc va nc ngoai cung nhau cu dn tc ra khoi cn lm nguy.

Cung vi giai iu cua "Hanh khuc khai hoan", ngay 3-12-1941, ai chung ti bt u phat thanh bng ting Nht, i tng phat thanh la nhng binh si Nht Trung Quc, chu yu la noi vi ho v tinh cht chn thc va s tht cua cuc chin tranh. Ngi u tin ng trc Mi-cr luc o la ba Ki-y--si Ha-ra, mt phu n Nht phan i chin tranh. Phong phat thanh luc o la mt cn hm t n gian. Chng trinh luc o mi ngay chi co 15 phut ban tin thi s. ng Luc Nh Phu, can b lao thanh cua Ban Ting Nht cho bit: ting noi c phat i t cn hm t Din An cua ba Ki-y--si Ha-ra luc o a tr thanh mt th vu khi sc ben lam tan gia qun Nht. ng noi:

"Ba Ki-y--si Ha-ra luc o a noi vi ngi Nht v s tht cua cuc chin tranh, u la chn ly, rt co sc thuyt phuc. Phat thanh a tac ng ti rt nhiu ngi. Sau nay rt nhiu chuyn gia Nht n lam vic tai ai chung ti u tng la binh si Nht. Trong s ho co ngi la quay sung tr v vi cach mang, co ngi la trn chay sang. Thy giao cua ti tn la -gi Mi-chi-y-u-ki nm xa la mt linh Nht, sau nay la can b phat thanh ting Nht".

Cuc khang chin thng li nhng ngi dn vn khng c hng nn hoa binh xng ang. Trung Quc di s nm quyn cua Quc Dn ang, nan tham nhung hoanh hanh, vt gia tng t bin, ngi dn cung cc. Trong khi o chu trng cua ang Cng san Trung Quc lai nhn c s ung h cua cac tng lp nhn dn. My tng ra sc ung h cuc khang chin cua Nhn dn Trung Quc ban u la quan sat sau o lai ung h Quc Dn ang phat ng ni chin.

Cn phai nhn dn th gii bit ro s tht. Bi vy ai Phat thanh quc t Trung Quc a m chng trinh phat thanh bng ting Anh. Cung nh bui ban u phat thanh ting Nht vy, Phong phat thanh cung la mt cm hm mt lang nho cua tinh Ha Bc cach Bc Kinh khng xa. Ba Nguy Lm 82 tui luc o la mt n sinh tran y tui thanh xun. Ba a n vi Mi-cr. Ba noi:

"Thit bi luc o rt th s, ngay ca canh ca cung khng co. Lip ca phong phat thanh la mt chic chn chin dt th cm, ting d ku va ting ho het cua moi ngi i khi cung bi thu vao. Luc o khng co may ghi m, khi phat ca khuc thi mi oan vn cng ti, trinh din ngay trc Mi-cr".

1  2  3  4