Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Chng trinh c bit ky nim ln th 65 ngay thanh lp ai Phat thanh quc t Trung Quc--II
   2006-12-03 16:41:36    cri

Nghe Online

Cac ban thn mn, ngay 3 thang 12 nm nay la ngay sinh ln th 65 cua ai Phat thanh quc t Trung Quc. i vi mt ai phat thanh phu song khp th gii bng 38 th ting ngoai va 5 th ting Trung Quc ma noi, iu khin moi ngi phai xuc ng nht la tinh cam cua ban ai ni lin vi ng ao cac ban thinh gia khp nm chu. Sau y Ngoc Anh xin k cho cac ban nghe nhng mu chuyn gia ai chung ti vi cac ban thinh gia.

Phai chng ban con co n tng la, vao thang 3 nm 2004, thu tng Trung Quc n Gia Bao a co li noi u trc cac phong vin tai bui hop bao rng:

"Hn 30 hoc sinh trung hoc thanh ph Tonika bang Kansas My nu cho ti 54 cu hoi, trong o bao gm chinh tri, kinh t, vn hoa, xa hi, cung co nhng vn lin quan n sinh hoat va s thich cua ti nh: ti thich n mon gi, co bit chi vo thut hay khng, thm chi ma s giay cua ti la bao nhiu. Cac chau qua la a a tm mt cua minh sang Trung Quc ri."

54 vn ma thu tng n Gia Bao va nhc n, la do ng Wilds, thinh gia lu nm cua ting Anh ai chung ti va cac em hoc sinh cua ng cung nu ra. ng wilds ban u khng my hiu gi v Trung Quc, nhng sau khi nghe ai, cang nghe, ng cang co hng thu i vi nn vn hoa Trung Quc.

"Chung ti co th hiu bit rt nhiu v nn Vn hoa Trung Quc, ca v nhng ngay l ngay tt cua Trung Quc, vi du nh Tt xun."

ng Wilds khng nhng nghe ai chung ti ma con gii thiu cho hoc sinh cua minh cung nghe. Nm 2004, qua nghe ai chung ti, ng Wilds c bit Trung Quc sp triu tp ai hi ai biu nhn dn toan quc va Hi nghi hip thng chinh tri nhn dn Trung Quc, thu tng Trung Quc se tra li cu hoi cua cac phong vin, th la ng lin t chc hoat ng danh cho cac em hoc sinh mang chu la "Nu co dip gp g thu tng Trung Quc, thi em se hoi thu tng vn gi? " Chi my ngay ngn ngui, ng Wilds a thu tp c 54 cu hoi cua cac em hoc sinh ri gi cho ai chung ti nh chuyn cho thu tng n Gia Bao.

ng Wilds khng ng la, bui hop bao va bt u, cac phong vin con cha kip nu cu hoi, thu tng n Gia Bao a h hi nhc n nhng cu hoi trn y cua minh. iu khin ng Wilds kinh ngac va mng r la, cui nm 2004, ng a oat giai c bit trong cuc thi "55 nm nc Trung Hoa mi", c mi n thm Bc Kinh va Ty An, ng a ich thn cam nhn Trung Quc cung nh nn vn hoa Trung Quc.

"Nhng iu ti bit trc y u qua sach bao, sau khi n Trung Quc, ti a ich thn cam nhn nn vn hoa su xa va rng ln cua Trung Quc."

1  2  3  4