Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Chng trinh c bit chao mng ai Phat Thanh Quc T Trung Quc thanh lp tron 65 nm--IV
   2006-12-04 14:33:34    cri
 
Tay trong tay cung xy dng h thng truyn thanh Quc t hin ai

Hm qua ngay 3-12 la ngay sinh nht ln th 65 cua ai Phat Thanh Quc T Trung Quc . Ngay nay , ai Phat Thanh Quc T Trung Quc a t chng trinh phat thanh chi co mt th ting phat ra t hang ng Din An nm xa tr thanh c quan truyn thng hin ai tng hp gm phat thanh v tuyn , trc tuyn , truyn hinh , bao in v.v bng 43 th ting . By gi , chung ti xin mi ng Vng Canh Nin,Giam c ai Phat Thanh Quc t Trung Quc gii thiu vi quy vi bc tranh v xy dng h thng truyn thanh Quc t hin ai , nm xa ng Vng Canh Nin cung la phong vin cua ai va nay la "sp " cua ai Phat Thanh Quc T Trung Quc , vy trong chng trinh hm nay , giam c Vng Canh Nin cung se chia se cung quy vi va cac ban nhng nm thang lam vic va sinh sng tai ai Phat Thanh Quc T Trung Quc .

Nhn dip ngay thanh lp ln th 65 cua ai Phat Thanh Quc T Trung Quc , ti xin thay mt toan th can b cng nhn vin chc cua ai Phat Thanh Quc T Trung Quc , ng thi nhn danh ca nhn , gi li thm hoi ti cac ban , cam n quy vi va cac ban t trc n nay lun lun quan tm va on nghe chng trinh phat thanh cua chung ti , cam n quy vi a danh s ung h trong thi gian dai cho chung ti, xin chuc quy vi va cac ban vui ve , di dao sc khoe , gia inh hanh phuc ."

Xin chao Giam c Vng Canh Nin , ng chi gi chc Giam c cua ai Phat Thanh Quc T Trung Quc t cui nm 2004 . Ti con nh , chi sau 25 ngay trn cng vi Giam c ai , ng chi a n vi phong thu phat thanh trc tip gi li thm hoi ti quy vi thinh gia nc ngoai . Trinh bay v mi quan h gia ai Phat Thanh Quc T Trung Quc vi quy vi thinh gia , ng chi tng co cu noi khin ti vn nh nh in , by gi chung ti xin mi cac ban thinh gia cung nghe lai nhe .

Nhu cu cua thinh gia la muc tiu eo ui cua chung ti . Chi co yu mn thinh gia , trn trong thinh gia va gn gui vi thinh gia , thi chng trinh phat thanh cua chung ti mi tran y sc sng .

Rt nhiu anh chi em trong ai u cho rng , nhng li trinh bay cua sp khin anh chi em ht sc cam ng , tai sao ng chi lai noi nh vy ? ai Phat Thanh Quc T Trung Quc trung binh mi nm u nhn c hn 2 triu bc th cua thinh gia n t cac ni trn Th gii , vy ng chi cho bit , thinh gia co tm quan trong nh th nao trong trai tim ng chi ?

Tai sao ti noi nhu cu cua thinh gia la muc tiu eo ui cua chung ta , chinh iu o a noi ln tm quan trong cua c quan truyn thng i vi thinh gia . Chung ta cn phai nhn thc rng , nhu cu cua thinh gia la tiu chun th hin gia tri cua s tn tai cua c quan truyn thng . c thinh gia chp thun va nhn c y kin phan hi cua thinh gia la s ap lai i vi cng tac cua chung ta , la iu trc tip noi ln thanh qua cng tac cua chung ta . Xet v im nay , y nghia cua mt bc th thinh gia chng kem gi dan dng mt chng trinh hay cung nh thc hin vic phu song thc t i vi mt khu vc .

S di ti noi chung ta phai yu mn thinh gia , trn trong thinh gia va gn gui vi thinh gia , o la vi chung ta con phai tim hiu va quan tm thinh gia nhiu hn na . ai Phat Thanh Quc T Trung Quc co hang trm triu thinh gia sinh sng tai cac nc trn Th gii , trong bit bao nm qua , cac ban thinh gia lun lun nhit tinh st sng on nghe chng trinh phat thanh v tuyn va trc tuyn cua Ban ai , tim hiu Trung Quc va trin khai hoat ng hu nghi vi Trung Quc . Vi vy , co th noi , nu nh khng co nhu cu cua thinh gia thi khng co s phat trin cua ai Phat Thanh Quc T Trung Quc .

1  2  3