Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nguyên giám đốc CRI hội kiến ông Lê Nhân một trong những người sáng lập Ban Việt Ngữ
   2006-12-05 11:52:46    cri


Nguyên giám đốc CRI Lý Đan hội kiến ông Lê Nhân một trong những người sáng lập Ban Việt Ngữ