Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  ai s VN tai TQ Bui Hng Phuc vit li va chup anh lu nim vi anh chi em Ban Vit Ng
   2006-12-05 11:52:46    cri


ai s VN tai TQ Bui Hng Phuc vit li va chup anh lu nim vi anh chi em Ban Vit Ng nhn dip tt Nguyn an nm 2001