Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 

• A vn hi -ha ln th 15 b mac

 

Xem tip>>
• A vn hi -ha ln th 15 b mac
• Thanh cng cua A vn hi -ha la nim vinh d cua chu A
• oan Th thao TQ hoan thanh tt ep nhim vu thi u tai A vn hi
• Tin v A vn hi trong ngay 15
• Tin v A vn hi trong ngay 14
• Tin v A vn hi trong ngay 14-12
• Tin v A vn hi -ha ngay 14
Xem tip>>

• Bang Tng Sp Huy Chng

• Vn ng vin Trung Quc Vng Hm v ich nhay cu 10 met n

• Vn ng vin Trung Quc Ly ng v ich ni dung Tan Thu hang cn 56 kg

• i bong r n Trung Quc gianh chc v ich
Xem tip>>
oan th thao Trung Quc
• i cu my n TQ mong i co s t pha 2006/12/14
Giai ng i cu my cua nam va n tai A vn hi -ha a din ra ngay 6 tai Cu lac b th thao Ha-xat -ha. Th nhng trong trn chung kt lai vng bong cac vn ng vin TQ ma vn la hai nc manh v cu my...
• Sc manh thn tng cua Lu Tng a thuc y phong trao in kinh chu A phat trin 2006/12/12
Ngay 11 gi ia phng, vn ng vin TQ Lu Tng-ng kim v ich Th vn hi, ngi lp ky luc th gii ni dung chay vt rao 110 met nam a co mt trn ng ua o cua sn vn ng Kha-li-pha A van hi -ha...
• Mi nm uc kim vn khng hi hn 2006/12/11
Ngay 10, gi ia phng, cuc thi cac mn in kinh A vn hi -ha vn tip tuc tin hanh, vn ng vin Trung Quc Lu Tinh oat tm huy chng vang mn chay 100 met rao n...
• Cu lng Trung Quc lai gianh chc v ich ng i nam tai A vn hi sau 16 nm. 2006/12/06
Cu lng Trung Quc co vi tri dn u chu A noi ring va th gii noi chung, th nhng co mt huy chng vang tai A vn hi ma oan Trung Quc cha tng gianh c trong 16 nm qua va ba ky A vn hi gn y...
Xem tip>>
oan th thao nc ngoai
• Vi s co mt cua ho ma A vn hi cang thm c sc 2006/12/15
A vn hi ln th 15 a bc vao hi kt, s ua tranh trn sn u cua cac i manh a th hin v sc manh va s ep, trong khi o nhng oan th thao co trinh thi u tng i kem cung bng hanh ng...
• Chu tich Uy ban -lim-pich Quc gia Xri-lan-ca cam n s giup a phng din cua TQ 2006/12/13
Xri-lan-ca, mt quc ao khu vc Nam A a c 160 vn ng vin tham gia 25 mn thi u tai A vn hi -ha ln nay. Chu tich Uy ban -lim-pich Quc gia Xri-lan-ca Ph-ran- gn y tra li phong vn...
• A vn hi a lam thay i cuc sng cua ngi Ca-ta 2006/12/11
A vn hi ln th 15 ang t chc tai -ha chc chn la mt vic trong th i vi Ca-ta co khoang 800 nghin dn s. y khng chi vi A vn hi ln u tin t chc tai nc A-rp...
• Vn ng vin bi li Xinh-ga-po bt ng oat huy chng vang 2006/12/08
Theo tin ai chung ti: Trong cuc thi mn bi bm 50 met n A vn hi -ha din ra ngay 7, vn ng vin bi li Xinh-ga-po Li Tao a gianh c tm huy chng vang bi li u tin cho Xinh-ga-po tai A vn hi ln nay, y cung la tm huy chng vang th hai...
Xem tip>>